Veelgestelde vragen

Wat zegt een Code of Conduct over een bedrijf?

GoedeWaar.nl doet onder meer onderzoek naar de duurzaamheid van kledingmerken met als resultaat de Kledingchecker. Hiervoor sturen we vragenlijsten naar bedrijven. Regelmatig wordt in de antwoorden die GoedeWaar.nl hierop ontvangt, door deze bedrijven verwezen naar een Code of Conduct, of Company Code. Ook op vragen van consumenten reageren bedrijven vaak met een verwijzing naar deze code. Maar wat betekent zo’n Code of Conduct eigenlijk? 

Het feit dat een merk een Code of Conduct heeft en op zijn site heeft vermeld, is geen garantie dat het merk actief met duurzaamheid bezig is. Een Code of Conduct is een gedragscode, maar een gedragscode is geen garantie dat het bedrijf zich er aan houdt.Dit kan erg verschillen, het ene bedrijf heeft een heel uitgebreide Code of Conduct, een ander bedrijf met een a4-tje of enkele webpagina klaar is. 

Bedrijven zetten bijvoorbeeld in hun Code of Conduct:

  • wat hun duurzaamheidsbeleid is 
  • welke richtlijnen voor productie zij hanteren 
  • welke afspraken zij daarover hebben gemaakt
  • met welke partijen zij samenwerken 
  • welke zaken zij verwachten van samenwerkende partijen en 
  • of zij zijn aangesloten bij een keurmerk. 

Mogen wij dat checken?
Als bedrijven duurzaamheidsclaims toepassen, rijzen bij GoedeWaar.nl direct vragen zoals: kan het bedrijf deze claims borgen, is het onderbouwd met een keurmerk gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde auditor? Mogen wij dat komen checken? En daarnaast, als het onderbouwd is, voor welk deel van het volume van de collectie geldt deze claim? 

Verantwoordelijkheid
Een Code of Conduct of Company Code kan aangeven of een bedrijf verantwoordelijkheid neemt in de bedrijfsvoering. Dat valt bij bedrijven vaak onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zijn er -onderbouwde- afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu etc gemaakt, dan worden die hier vermeld. Die onderbouwing, zoals een audit door een externe partij of keurmerk, is van groot belang. Anders stelt zo’n code helaas niet veel voor, want je kunt niet nagaan of deze normen en waarden worden nageleefd.  

Greenwashing
Als er in de Code of Conduct informatie staat over het steunen van een maatschappelijke organisatie in eigen land of bijvoorbeeld dat onderwijs aan arme kinderen wordt gegeven in een ander land dan het productieland(en) van het merk, duidt dit op maatschappelijk betrokken ondernemen. Dit is wel onderdeel van MVO, maar heeft vaak geen directe link naar de bedrijfsvoering van de onderneming, al kunnen de doelen wel in het verlengde daarvan liggen en die indruk wekken. Bedrijven maken mooie sier, maar nemen geen verantwoordelijkheid in het land van productie. Dit riekt al gauw naar greenwashing, helaas, want dit heeft geen betrekking op de core business van het bedrijf. 

Meer lezen over Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen:

 

Aanvullende gegevens