Veelgestelde vragen

Waarover heb je een vraag?

Kies:

Wat doet GoedeWaar.nl met jouw donatie?

GoedeWaar.nl doet voortdurend onderzoek naar de duurzaamheid van consumentenproducten. Jouw steun is daarbij van cruciaal belang. Met jouw steun voert GoedeWaar.nl onderzoek uit, waarvan de bevindingen via internet en andere media kunnen worden verspreid. Ook is GoedeWaar.nl de belangenbehartiger voor de duurzame consument, zowel in contact met de overheid in 'Den Haag' en 'Brussel' als in contact met branche-organisaties en overleg platforms met bedrijven, overheid en non-profit organisaties, zoals het MVO-Platform en ISO 26000.

Wat is sociale duurzaamheid?

Mensenrechten gelden voor iedereen, dus ook voor werknemers. Nee, niet het recht om te werken tot ze neervallen, maar die andere mensenrechten, die van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verdragen van de International Labour Organisation.

Lees meer...

Wat is economische duurzaamheid?

Economische duurzaamheid gaat onder andere over (te) lage prijs die een boer krijgt dankzij een ongelijke onderhandelpositie en over belastingontduiking door de internationale handel. Deze 'P' van 'Profit' is het minst bekend maar van vitaal belang om ecologische en sociale duurzaamheid blijvend mogelijk te maken.

Wat is ecologische duurzaamheid?

Bij ecologische duurzaamheid staan drie thema's centraal: 

 • de vervuiler betaalt
 • vervuiling aanpakken bij de bron
 • toegang tot natuurlijke hulpbronnen

Onder ecologische duurzaamheid vallen ook thema's zoals dierenleed en gentech.

Wat onderzoekt GoedeWaar.nl? Wat is duurzaamheid?

GoedeWaar.nl onderzoekt de duurzaamheid van consumentenproducten, in de hele productie-keten, dus van boer tot winkelstraat. 
Het onderzoek is gebaseerd op internationaal erkende normen en verdragen op het gebied van duurzaamheid zoals:

 • de arbeidsnormen van de ILO;
 • de milieunormen van ‘Rio’;
 • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
 • de ISO 26000 standaard;
 • het Global Reporting Initiative (GRI);
 • en de OESO richtlijnen voor multinationals.

Een overzicht van deze en andere relevante bronnen is hier te vinden.

Lees meer...

Hoe kun je GoedeWaar.nl steunen?

Word donateur

 • Word donateur voor maar € 2,50 per maand! Het basisbedrag per jaar is 30 euro. Met jouw steun kunnen we onderzoek doen en barrières voor duurzaam consumeren opheffen;
  (NB: wegens overgang naar nieuwe website is het op dit moment niet mogelijk om je aan te melden als donateur, dan wel in te loggen als je al donateur bent.)
 • Neem een aandeel in het onderzoek van GoedeWaar.nl.
 • Periodieke gift zonder tussenkomst van de notaris.
  U kunt ons voor een periode van 5 jaar (of langer) een periodieke schenking geven.
  Een periodieke schenking geeft u fiscaal voordeel en geeft GoedeWaar.nl zekerheid voor een langere termijn. Het formulier vind u hier.
  U kunt de ingevulde overeenkomst zenden naar
  Stichting Goede Waar, Postbus 40, 2050 AA Overveen

En / of

 • Ontvang onze gratis e-nieuwsbrief (10x per jaar);
 • Vertel anderen over GoedeWaar.nl, bijvoorbeeld via 'share' helemaal linksboven in dit scherm;
 • Of doneer eenmalig, op Triodos banknummer: NL70 TRIO 0212 1714 37
  Graag bij eenmalige donatie adresgegevens vermelden.

GoedeWaar.nl heeft de ANBI status, donaties zijn dus aftrekbaar.

Hoe kun je GoedeWaar.nl opzeggen?

Opzeggen hoe doe je dat?

Wil je je donateurschap opzeggen?

Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar GoedeWaar.nl, Postbus 40, 2020 AA Overveen

Kan GoedeWaar.nl een link van ons bedrijf plaatsen?

GoedeWaar.nl is een onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar de duurzaamheid van producten. Dat betekent dat wij geen links van bedrijven op de website zullen plaatsen.

Wat zegt een Code of Conduct over een bedrijf?

GoedeWaar.nl doet onder meer onderzoek naar de duurzaamheid van kledingmerken met als resultaat de Kledingchecker. Hiervoor sturen we vragenlijsten naar bedrijven. Regelmatig wordt in de antwoorden die GoedeWaar.nl hierop ontvangt, door deze bedrijven verwezen naar een Code of Conduct, of Company Code. Ook op vragen van consumenten reageren bedrijven vaak met een verwijzing naar deze code. Maar wat betekent zo’n Code of Conduct eigenlijk? 

Lees meer...

Hoe werkt het score systeem van de vragenlijst?

Ieder bedrijf krijgt een aantal scorepunten voor elk van de clusters van duurzaamheid: ecologische, economische en sociale duurzaamheid.
De optelsom hiervan wordt vergeleken met die van andere bedrijven, wat resulteert in een relatieve ranking positie.

Scorepunten kunnen bijvoorbeeld worden verdiend door:

 • transparant te zijn over de materialen en over de landen (of landen groep) van verwerking en landbouw;
 • verhoging het volume van de producten, het percentage materiaal en de activiteiten per keten-schakel, waarop het keurmerk (bedrijfscode, duurzaamheidsinitiatief, etc.) van toepassing is;
 • het aangaan van een verbintenis voor (een plan voor) verbeteringen, op bovengenoemde;
 • onderbouwing en borging geven; sta audits toe;
 • verhoging van het aantal duurzaamheidskwesties die zijn opgenomen in de bedrijfscode en de mate waarin de keten hieraan voldoet.

Wat gebeurt er als een bedrijf de vragenlijst niet invult?

Als een bedrijf niet deelneemt aan het onderzoek, is het moeilijk voor GoedeWaar.nl om de merken te vergelijken. De merken van bedrijven die niet meewerken aan het onderzoek zullen slecht scoren in de ranking op duurzaamheid. In de Checker op de website van www.goedewaar.nl zal dan bij de naam een rode driehoek worden getoond hetgeen betekent dat dat het bedrijf niet heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Als een bedrijf al bepaalde keurmerken/ duurzaamheidsinitiatieven heeft, is het dan nog nodig om de vragenlijst in te vullen?

Ja. Het is positief als een bedrijf aan bepaalde keurmerken / duurzaamheidsinitiatieven is verbonden maar evengoed wel noodzakelijk om de vragenlijst in te vullen. Zodoende kunnen wij o.a. inschatten op welk aandeel van het volume het keurmerk van toepassing is en dit is bepalend voor de score. Het is relatief weinig werk om deze informatie in de vragenlijst te plaatsen.

Hoe up-to-date is 'De Checker' ?

Bedrijven worden gestimuleerd wijzigingen en actualiteiten op het gebied van duurzaamheid aan GoedeWaar.nl door te geven. GoedeWaar.nl verwerkt regelmatig positieve en negatieve updates.

De laatste tijd nemen kledingmerken maatregelen die niet in de huidige kledingcheckersystematiek passen. Wij ontwikkelen momenteel een verbeterde systematiek. Tot die tijd moeten wij er soms voor kiezen om een merk uit de checker te verwijderen.

Hoe onderzoekt GoedeWaar.nl of de antwoorden van bedrijven kloppen?

In de eerste ronde worden bedrijven gevraagd om, naast de antwoorden op de questionnaire ook onderbouwende teksten mee te leveren, bijvoorbeeld van interne of externe audits. De mate van onderbouwing is van invloed op de score.

In de tweede ronde hanteert GoedeWaar.nl een zorgvuldige second opinion en verificatieprocedure, waarbij we ook aan experts om feedback vragen want zij hebben een goed beeld van het sectorgemiddelde en realistische verwachtingen over specifieke bedrijfsscores, zodat eventuele afwijkingen worden gesignaleerd.

In het algemeen geldt: Indien er twijfels zijn of de onderbouwing weinig overtuigend is, krijgen bedrijven het nadeel van de twijfel.

Als op basis van de uitkomsten van de tweede ronde nog twijfels of onduidelijkheden blijven bestaan, of als de antwoorden sterk afwijken van de eerste vragenronde, vinden er in de derde ronde een groot aantal quick scans plaats. Hier vragen we bedrijven om (beter) bewijsmateriaal voor allerlei beweringen waarover twijfel bestaat.

Als de twijfels dan nog niet worden weggenomen, komt het bedrijf in de vierde ronde in aanmerking voor een deep scan, wat in houdt dat een professionele auditor op kosten van GoedeWaar.nl een onaangekondigd bezoek aan de fabriek of boerderij kan brengen.

Mijn favoriete merk ontbreekt in 'De Checker', wat nu?

Als een kledingmerk nog niet door GoedeWaar.nl is onderzocht dan kunt u als u donateur bent een verzoek sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voorwaarde is dat het kledingmerk in Nederlandse winkels wordt verkocht.
Bent u geen donateur dan kunt u wel een verzoek indienen, maar dan vragen wij u om ons de nodige informatie over het kledingmerk per e-mail te leveren.
1. website van het kledingmerk
2. telefoonnummer van het merk
3. naam van de persoon die verantwoordelijk is voor mvo/duurzaamheidsbeleid
4. e-mail en/of telefoonnummer van de persooon die verantwoordelijk is voor mvo/duurzaamheidsbeleid

Heb je een andere vraag?

Stuur dan een e-mail  naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanvullende gegevens