Boeken

Joel Salatin

JOEL SALATIN geeft MASTERCLASS, 20 – 21 april 2018, Kamerik

Het ABC voor de landbouw van de toekomst. Twee dagen over bodem, water, koolstof, gras, koeien, kippen, varkens, marketing en ondernemerschap, rechtstreeks vanuit de visie en expertise van de meest innovatieve boer ter wereld (TIME Magazine). Bekend van Michael Pollans boek The Omnivore’s dilemma en de film Food Inc.

Folks, This Ain't Normal;
A Farmer's Advice for Happier Hens, Healthier People, and a Better World
ISBN 9780892968206)

Everything I Want to Do is Illegal
War Stories from the Local Food Front
ISBN 9780963810953

Hij komt met 3 principes op de proppen. De eerste is participatie. “Er moet een kritische massa van mensen mee willen doen. Die moeten voedsel belangrijk vinden. Bijna net zo belangrijk als hun relatie met hun partner, want zo belangrijk is goed eten. Als we doorgaan het zomaar te kunnen kopen, zonder dat we er een intieme band mee krijgen, wordt het nooit wat. Het lukt alleen als ze er geïnspireerd en gefascineerd door raken. Alleen dan zullen zich betrokken voelen en er verantwoordelijkheid voor willen gaan nemen. Dat is essentieel.” De tweede is integratie. “Je moet niet alles uit elkaar willen trekken”, zegt Salatin. “Mest moet direct op het land komen en niet ergens op een hoop in een Feedlot [een Amerikaanse rundvleesmesterij met vele duizenden dieren, dv] , terwijl het koeienvoer duizenden kilometer verder weg groeit en het kalf ver van zijn moeder is. Je moet niet op één plek allemaal en alleen maar tomaten telen die lang moeten worden vervoerd om ze bij mensen te krijgen en zonder dat ze van dichtbij bemest kunnen worden.” De derde factor zijn gras en andere ‘perennials’ en wat daarop leeft en geteeld kan worden. “Dieren zijn niet gemaakt om alleen maar graan te eten. Toch geven we nu alle dieren graan, dat geldt voor koeien, varkens en kippen. Zeker koeien moet je alleen maar gras laten eten en je moet er voor zorgen dat dat goed groeit. Open en kaal liggend land zoals tarwe en mais vragen, is niet goed voor de bodem en niet natuurlijk, terwijl teelt met ‘perennials’ fantastische mogelijkheden biedt, voor zowel dierlijke als plantaardige teelt. Dat gaat alleen niet met voetbalvelden vol van hetzelfde.”

Zie zijn interview over hoe hij zijn boerderij beheert en lees o.a. Interview in the Guardian met Joel Salatin

Aanvullende gegevens