Op weg naar duurzame cacao

Programmamaker Froukje Jansen, Columniste Hadjar Benmiloud en fotografe Keke Keukelaar maakten voor de campagne "For the love of chocolate" een ontdekkingstocht langs cacaoplantages in Ghana.
Daar brachten zij in beeld hoe de situatie voor de cacaoboeren is en volgden zij de vorderingen in de duurzame cacaoteelt.

Slechts een beperkt aantal mensen is op de hoogte van de problemen die er spelen bij de chocoladeproductie en de tijd en inzet die nodig is om hier structurele verandering in aan te brengen. For the love of chocolate vraagt daarom aandacht voor de verduurzaming van de cacaoteelt en de chocoladeproductie. Verduurzaming en certificering van de chocoladeketen verbeteren de kwaliteit van cacao, vergroten de oogst en daarmee het inkomen van de cacaoboeren.

Chocoholics
Op uitnodiging van Mars Nederland, UTZ Certified en Solidaridad, die de campagne lanceerden, reisden Froukje, Hadjar en Keke van 1 tot 6 februari jl. langs de cacaoplantages van Ghana. De verslaggeefsters hielden een reisdagboek bij, waarin zij hun voorbereidingen en hun bevindingen tijdens de reis beschreven. De campagne is voor alle chocoladeliefhebbers, die geïnteresseerd zijn in verduurzaming van de cacao en chocoladeproductie.

Ontwikkelingen in de cacaosector
De initiatiefnemers van de campagne streven naar 100 procent verduurzaming binnen tien jaar. Via de campagnewebsite www.fortheloveofchocolate.nl blijven chocoladeliefhebbers op de hoogte over de reis naar Ghana en ontwikkelingen in de cacaosector. "Wij hebben deze kans om zelf te gaan kijken en de situatie in de chocoladesector onder de aandacht te brengen met beide handen aangegrepen", zegt Froukje. "For the Love of Chocolate verwoordt mijn geloof in gelijkheid en mijn overtuiging van het belang om op duurzame wijze met de aarde om te gaan."

Wat kun jij doen?
Een langdurige inzet en betrokkenheid van overheden, ontwikkelingsorganisaties en bedrijfsleven is nodig om de chocoladeketen duurzaam te maken. De initiatiefnemers van de campagne dragen hier allemaal op hun manier aan bij. Solidaridad bestrijdt wereldwijd de armoede in de cacaoteelt. UTZ Certified is een keurmerk, dat toeziet op verantwoorde productie van onder meer cacao. Mars Nederland streeft ernaar om in 2020 alleen nog maar verantwoord geproduceerde cacao in te kopen. Jij kunt je ook inzetten, op de website van For the love of chocolate zie je wat jij als consument kunt doen.

Aanvullende gegevens