Herbezinning in tijden van corona

Hoe ziet de wereld er over twee jaar uit? In deze barre corona-tijden borrelt die vraag steeds vaker op bij mensen in het GoedeWaar.nl netwerk. De nonchalante manier waarop wij de wereld uitputten staat flink ter discussie. De dogma’s van onze just-in-time-globalisering en de vrije markt wankelt. Opeens zien we weer de noodzaak van strategische voorraden van kennis, productie en voorzieningen in basisbehoeften. Inclusief toegang tot die basisbehoeften voor de minderbedeelden, voor mensen die geen koopkracht hebben.


Lees meer

Wat onderzoekt GoedeWaar.nl? Wat is duurzaamheid?

GoedeWaar.nl onderzoekt de duurzaamheid van consumentenproducten, in de hele productie-keten, dus van boer tot winkelstraat. 
Het onderzoek is gebaseerd op internationaal erkende normen en verdragen op het gebied van duurzaamheid zoals: de arbeidsnormen van de ILO; de milieunormen van ‘Rio’; de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; de ISO 26000 standaard; het Global Reporting Initiative (GRI); en de OESO richtlijnen voor multinationals. Een overzicht van deze en andere relevante bronnen is hier te vinden.


Lees meer

Keurmerken etc.

Keurmerken zijn bewijzen dat producten of diensten aan bepaalde normen voldoen, op het gebied van mens, milieu of economie. Er wordt gecontroleerd of een bedrijf hieraan voldoet door middel van een audit, een inspectie. Een keurmerk kan bijvoorbeeld eisen dat een bedrijf niet aan kinderarbeid doet.

Als na inspectie blijkt dat het bedrijf inderdaad niet aan kinderarbeid doet, dan mogen de producten van dat bedrijf het keurmerk voeren. Dit geldt ook voor biologische producten waarvoor geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden, of fairtrade producten waar de boer een eerlijke prijs voor heeft ontvangen.

Aanvullende gegevens