Voedsel en drank

Iedereen eet en drinkt dagelijks. De productie van voedsel en drank heeft echter ook een schaduwzijde, zoals de effecten voor het milieu en dierenwelzijn. De productie, het vervoer en/of het bewaren kan veel energie kosten, tijdens de productie kunnen (bestrijdings)middelen gebruikt worden die in het milieu belanden waar ze ecosysteem kunnen verstoren. Daarnaast heeft de productie van voedsel en drank ook economische en sociale gevolgen. Kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden zijn waarschijnlijk de bekendste sociale gevolgen. Globalisering en prijsafspraken hebben effect op de economie.

Lees meer...

Duurzame boerderij producten

Bewoners en agrariërs zijn in de huidige stadsmaatschappij vaak gefrag­men­teerde uiteinden van een lange keten. Zij staan in de meeste gevallen niet rechtstreeks met elkaar in contact.

Lees meer...

Zijn dierlijke producten altijd onduurzaam?

Natuurlijk kan een dierlijk product geheel diervriendelijk tot stand komen, maar dat gaat vaak mis. Er speelt ook iets anders: voor de productie van zuivel, eieren en vlees is relatief veel plantaardig veevoer nodig (soja en mais). Dat komt voor een deel uit arme landen, waar de bevolking vaak zelf niet genoeg te eten heeft.

Informatief winkelwagentje

Sinaasappels uit Sicilië, Avocado's uit Guatemala en koffie uit Ethiopië: wat je van ver haalt, is lekker. Maar die afstand beïnvloedt de duurzaamheid van het product. De 'Lambent Shopping Trolley Handle', een minicomputer die kan worden bevestigd aan een winkelwagenhandvat, scant het product en geeft met een emoticon bijvoorbeeld aan hoeveel foodmiles het product heeft afgelegd.

Lees meer...

Prijskaartje verslaat duurzaamheid

De Hollandse consument is vooral een gewoontedier, die wel zègt duurzaamheid te waarderen, maar bij de supermarktkassa de prijs, smaak en gezondheid van een product toch voorop stelt. Dat blijkt uit de eerste Voedselbalans, die 10 mei jl. werd gepresenteerd aan staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

17 jaar
De Voedselbalans is opgesteld door onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), in opdracht van het Ministerie van EL&I. De studie brengt het keuzepatroon van 3.900 consumenten en bedrijven in beeld. De uitkomst is verrassend: hoewel de consument aangeeft waarde te hechten aan duurzaam voedsel, laat toch maar liefst 85 % van alle ondervraagden factoren als smaak en prijs prevaleren ten opzichte van duurzaamheid. Slechts 2,5 % van alle voedselaankopen is duurzaam. In het huidige tempo duurt het nog zo'n 17 jaar voordat het totale assortiment aan voedsel in Nederland is verduurzaamd, zo wordt gesteld in het rapport.

Burger vs. consument
Er is dus wel draagvlak bij de burger, maar dat resulteert (nog) niet in een duurzamer consumentengedrag. Volgens de studie is er weinig druk uit de sociale omgeving om voor duurzame producten te kiezen. En dan is gewoonte doorslaggevend, een aantrekkelijkere verpakking kan deze gewoonte doorbreken. De onderzoekers stellen daarnaast dat deze sociale norm ook door aanbieders, belangenorganisaties en de overheid kan worden beïnvloed. In een debat op Radio 1 met Marieke van der Werf (CDA, portefeuille duurzaamheid en cultuur) naar aanleiding van dit rapport, benadrukt Eelco Fortuijn (directeur GoedeWaar.nl) dan ook dat de overheid hier een kans laat liggen om de consument een duwtje in de goede richting te geven. Hoewel Van der Werf toegeeft dat bedrijven harder lopen dan de overheid op het gebied van duurzaamheid, is zij het toch niet eens met het voorstel van Fortuijn om een accijns te heffen op "uitbuitspullen" om duurzame(re) producten te kunnen bekostigen. Om het hele interview te luisteren, kijk op Uitzending Gemist.

Minder gif in groenten en fruit

Groenten en fruit bevatten in 2009 minder bestrijdingsmiddelen dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de European Food Safety Authority (EFSA).

Volgens de Gifmeter is de daling wel gestagneerd. Het onderzoek en de Gifmeter laten zien dat met name groenten en fruit uit Nederland goed uit de bus komen. Bloemkool en kiwi zijn de ‘schoonste’ producten. Komkommer en de druiven zijn de producten waar de meeste bestrijdingsmiddelen bij gebruikt zijn. Klik hier voor een volledig overzicht.

Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn. Deze bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen schadelijk voor de insecten en het overige ongedierte maar ook voor het milieu. Bestrijdingsmiddelen  kunnen onbedoeld vele andere soorten doden, zoals vogels, vissen, insecten, kikkers en uiteindelijk ook zoogdieren. Maar ook verschillende plantensoorten. Een recente studie uit Duitsland toonde aan dat in gebieden waar landbouwgif werd gebruikt tot zes keer minder soorten aangetroffen werden dan gebieden waar biologische geteeld werd.

Kies voor biologische producten als je wit dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op groenten en fruit. Biologische boeren gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Je herkent deze producten aan het keurmerk “biologisch” of “EKO”.

Bron: weet wat je eet

'Voedsel & drank' heeft de volgende onderdelen:

Aanvullende gegevens