Convenant duurzame kleding en textiel zeer teleurstellend

De SER heeft op 9 maart 2016 het convenant Duurzame Kleding en Textiel gepresenteerd.
Het is een verdere uitwerking van het Plan van Aanpak van de Kledingsector uit 2013.

GoedeWaar.nl is het met Schone Kleren Campagne eens dat dit convenant zeer onvoldoende is, omdat concrete doelen ontbreken, maar ook structurele lokale controle.

 

Bedrijven die het convenant hebben ondertekend verplichten zich wel tot een uitgebreide analyse van schendingen van mensenrechten (leefbaar loon en vakbondsvrijheid), maar volgens GoedeWaar is een analyse niet voldoende, het gaat om het uitbannen van dergelijke schendingen.
Schone Kleren Campagne (SKC) heeft voorgesteld om het huidige loon binnen vijf jaar tot een leefbaar loon te verhogen. De kledingbranche wilde dit echter niet toezeggen.

Conclusie is dat er sinds het eerdere Plan van Aanpak uit 2013 nog nauwelijks iets is verbeterd.

Kijk hier voor meer informatie 

Aanvullende gegevens