Babyzalf

Ouders willen graag het beste voor hun kinderen. Zij kiezen daarom vaker voor verantwoorde producten en willen er ook meer over weten”, stelt Suzanne van Rooijen, die leiding gaf aan het babyzalf-onderzoek. “Als het onduidelijk is of er misstanden plaatsvinden in de sector, zoals gebruik van onduurzame ingrediënten, stellen wij een onderzoek in. Het viel ons op dat van de ondervraagde bedrijven er slechts twee informatie delen over keurmerken en duurzaamheidsinitiatieven die vermeld staan op hun producten. De andere bedrijven geven voornamelijk algemene bedrijfsinformatie over duurzaamheidsrichtlijnen, terwijl GoedeWaar.nl juist meer inzicht wil krijgen in de productieketen van babyzalf.

Kracht van herhaling

Helaas voor de consument geeft het etiket van cosmetica producten meestal geen duidelijkheid over de duurzaamheid. Suzanne: “Als consument kun je er dus moeilijk achter komen of je favoriete verzorgings-product duurzaam is. En zelfs als een consumentenorganisatie zoals GoedeWaar.nl de bedrijven hiernaar vraagt, geven de meeste bedrijven alleen algemene informatie. Dit gebrek aan transparantie vind ik zorgwekkend. Bij onze andere checkers blijkt dat de kracht in de herhaling zit. Het zou daarom wenselijk zijn om volgend jaar het onderzoek opnieuw uit te voeren. Mede om die reden wil GoedeWaar.nl meer onderzoek gaan doen naar de productieketens van cosmetica en verzorgingsproducten.”

Aanvullende gegevens