Opinie

Kinderarbeid Turkije: ‘Tracking en tracing is essentieel’

Minister Ploumen beantwoordde onlangs kamervragen die naar aanleiding van de uitzending van het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ over Kinderarbeid in de Katoenteelt in Turkije zijn gesteld. GoedeWaar.nl directeur Eelco Fortuijn kwam in deze uitzending ook aan het woord. Hij stelt in reactie op de antwoorden van Ploumen dat de kern van het probleem: tracking en tracing*, een cruciaal punt is.

In haar antwoord benadrukt de Minister dat er inmiddels de nodige aandacht wordt gegenereerd voor de kwestie. Naar aanleiding van het onderzoek naar seizoensgebonden landbouwwerkzaamheden door Turkse kinderen in de leeftijd van 6-14 jaar zijn beleidsaanbevelingen geformuleerd. Nederland roept de International Labour Organisation op tot een actieve inzet tegen kinderarbeid in een breder kader, dus niet alleen de katoen, maar ook bijvoorbeeld hazelnotensector. Daarnaast roept zij in het geval van concrete misstanden overheden op om gepaste maatregelen te nemen. 

Strikte controle
Bovendien is nader overleg gevoerd met de Nederlandse brancheorganisaties. Het uitbannen van kinderarbeid is onderdeel van het “Plan van Aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector” dat de brancheorganisaties hebben opgesteld in dialoog met de stakeholders. Strikte controles van fabrieken in aandachtsgebieden Turkije, India en China moeten onder meer borgen dat de kwestie kinderarbeid met voorrang wordt aangepakt.

Hoog risico
Op de vraag waar de katoen die de Turkse textielfabrieken gebruiken vandaan komt en welke bedrijven katoenen stoffen afnemen uit Turkije is volgens de brancheorganisaties moeilijk antwoord te geven. En juist dat punt is cruciaal, aldus GoedeWaar.nl directeur Eelco Fortuijn. “Transparantie is heel belangrijk en de bedrijven moeten op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. In dat opzicht is tracking & tracing essentieel. Aangezien er zoveel problemen zijn in de Turkse katoensector, en er dus sprake is van een hoog risico, zal er tracking & tracing moeten gaan plaatsvinden, die onafhankelijk verifieerbaar is. Anders wordt dit probleem nooit grondig genoeg aangepakt. Dit is technisch al lang mogelijk en wordt al lang toegepast in bijvoorbeeld de voedselsector. De Nederlandse overheid kan dit afdwingen voor de producten die worden verkocht aan Nederlandse consumenten.”

Bron en meer lezen?
De kamervragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Jan Vos (PvdA), Gesthuizen (SP), Agnes Mulder (CDA), Thieme (PvdD), Baay-Timmerman (50PLUS) en Van Ojik (GroenLinks) en de antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid bij de katoenproductie in Turkije zijn hier te lezen.

Eerder bericht op GoedeWaar.nl hierover:
Kinderarbeid in tv-programma 'Altijd wat'

 

Aanvullende gegevens