Opinie

Groene wasjes?

GoedeWaar.nl doet onder meer onderzoek naar de duurzaamheid van het productieproces van kledingmerken. Aan de hand van de informatie die GoedeWaar.nl ontvangt van de merken en/of wat er op hun website over duurzaamheid staat vermeld, wordt de score van het merk bepaald die in de Kledingchecker wordt vertoond. In deze Kledingchecker wordt regelmatig verwezen naar keurmerken (schemes) of een Code of Conduct. Maar hoe werkt dat eigenlijk en wat betekent een Code of Conduct?

Hoewel steeds meer bedrijven met een eigen gedragscode (Code of Conduct) werken of een sectorinitiatief omarmen, biedt dit jou als consument nog geen garantie dat de fabrieksarbeiders onder acceptabele omstandigheden werken. Deze codes en initiatieven omvatten eerder intenties dan heldere afspraken en garanties. Ook de waarborging ervan verschilt, dat wil zeggen: in hoeverre de standaarden nageleefd worden, wordt in wisselende mate gecheckt door de betreffende bedrijven.

Aanscherpen
Ook bij keurmerken verschilt de waarborging. Soms zijn er hele scherpe procedures voor verificatie, maar bij sommige keurmerken is dat maar de vraag. Daar wordt bij het toekennen van de scores in de Kledingchecker goed op gelet. Gelukkig zien we wel een trend dat keurmerken die controles aanscherpen en de verificatieprocedures verbeteren. Er is ook aandacht voor progressie, wat kan inhouden dat er minimumeisen of ‘instap’-initiatieven zijn, waarin een groeimodel is geïmplementeerd.

Scherp blijven
Veel grotere bedrijven werken wel met sectorinitiatieven of keurmerken, maar vinden het lastig om aan te geven op welk aandeel van het volume dit initiatief van toepassing is. Twee bedrijven kunnen hetzelfde initiatief noemen, maar het maakt groot verschil voor welk deel van de collectie dit geldt. Voor één rekje in de hele winkel of voor een substantieel deel van de collectie? Daar vragen we als onderzoeksorganisatie scherp op door. Anders staat het wel mooi in de etalage en op alle documenten, maar is het letterlijk windowdressing.

Doorvragen
Het wordt je als consument dus niet gemakkelijk gemaakt om een duurzame keuze te maken. Daarom blijft GoedeWaar.nl kritisch naar deze bedrijven kijken, maar het is ook aan te raden zelf door te blijven vragen als je het belangrijk vindt dat de kleding die je draagt op een eerlijke en milieuvriendelijke manier tot stand is gekomen.

Check je merk en eventueel de keurmerken (schemes) van dat merk in de Kledingchecker

Lees hier een interessant verhaal over Greenwashing op de website van Management Team.


 

Aanvullende gegevens