Opinie

Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

GoedeWaar.nl roept consumenten op om de Petitie voor Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen te ondertekenen: zie petitie. Voor meer informatie, zie filmpje.

Omdat


  • Bijna 50 miljoen mensen slachtoffer zijn van moderne slavernij en er momenteel ongeveer 150 miljoen kinderen illegaal werken?
  • Werknemers in 107 landen geen vakbond mogen oprichten of er lid van mogen worden, en het aantal landen alleen maar toeneemt?
  • De overgrote meerderheid aan laagbetaalde, laaggeschoolde werknemers in internationale ketens vrouwen zijn, vooral in exportgerichte productie?
  • Een baan geen garantie is voor een fatsoenlijk inkomen: 13% van de werkenden leeft in armoede en maar liefst 8% in extreme armoede
  • Slechts 100 bedrijven 71% van alle klimaatschade hebben aangericht in de afgelopen 30 jaar?


Wat willen we?
De verkiezingsuitslag maakt dat nationale brede due diligence wetgeving momenteel naar alle waarschijnlijkheid niet meer door de kamer zou komen zonder steun van midden partijen. Hierdoor is het van groot belang dat nationale wetgeving opgenomen wordt in het regeerakkoord. Hiervoor is een lobby strategie opgezet, en vanuit die strategie is geconcludeerd dat het van belang is ook de publieke druk op politici in Den Haag op te voeren, met name richting D66 en CDA. We willen die publieke steun zichtbaar maken, onder andere via een petitie (daarnaast zijn er allerlei visuals en films in de maak voor sociale media, en worden er coalities gesmeed van organisaties en bedrijven om bij bepaalde doelgroepen via opinie artikelen/ lobby gesprekken het belang van wetgeving onder de aandacht te brengen)

Inleiding
Alleen als bedrijven duurzaam ondernemen, en de rechten van werknemers, gemeenschappen en milieu in hun hele keten respecteren kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de grote vraagstukken van deze tijd. Due diligence = gepaste zorgvuldigheid) wetgeving zal een invloed hebben op de realisatie van vrouwenrechten, kinderrechten, vakbondsrechten, het recht op gezondheidszorg, het recht op onderwijs, conflictbeheersing enz wereldwijd. Daarom werkt een groep maatschappelijke organisaties en vakbonden al drie jaar samen binnen de werkgroep wetgeving van het MVO Platform om brede due diligence wetgeving in Nederland te realiseren.

Na het ontwikkelen van de contouren voor dergelijke wetgeving, is samen met de ChristenUnie hard gewerkt aan de indiening van een initiatiefwet op basis van deze contouren. Dat is afgelopen maart ook daadwerkelijk gebeurd samen met de SP, GL en de PvdA. De initiatiefwet heeft ook achter de schermen de steun van D66, PvdD en DENK gekregen.

Tegelijkertijd realiseerden wij ons dat deze wetgeving zonder zichtbare steun van (progressieve) bedrijven en kennisinstellingen. Daarom is de werkgroep samen met Tony’s Chocolonely het “Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO.org)”, een coalitie van meer dan 120 organisaties, waaronder 65 bedrijven en meer dan 14 wetenschappers op persoonlijke titel. De bedrijven komen uit verschillende sectoren (zoals voeding, kleding, elektronica, consultancy, de financiële sector en recycling) en variëren van multinationale en grote ondernemingen (zoals IKEA, Wessanen (Voedingsbedrijf), Nestlé, ASN Bank, Zeeman, Suit Supply) van kleine sociale ondernemingen (zoals Dopper, Waka Waka, Moyu) tot zakelijke netwerken (zoals MVO Nederland).

De coalitie wil dat in Nederland wetgeving komt die ervoor zorgt dat bedrijven de problemen in de productieketen rondom mensenrechten en het milieu verder aanpakken. Deze wet is een belangrijke opstap richting ambitieuze EU-regelgeving.

Het initiatief heeft een eigen website gelanceerd (www.IDVO.org) met een overzicht van leden. De campagne wordt vormgegeven door een campagnegroep bestaande uit ervaren actievoerders van lid organisaties.

Aanvullende gegevens