Opinie

Eten is om op te eten

Consumenten verspillen gemiddeld 51 kilo voedsel per persoon per jaar. Dit komt neer op zo’n 175 euro per persoon per jaar. Er zijn verschillende redenen waarom er zoveel voedsel wordt weggegooid. Voorbeelden hiervan zijn dat er teveel gekookt is of dat er gedacht wordt dat het product niet meer houdbaar is. Ook komt het vaak voor dat het voedsel verkeerd bewaard wordt en uiteindelijk wordt weggegooid.

De campagne ‘Eten is om op te Eten’ wil bij consumenten aandacht vragen voor het feit dat we zo’n 10 procent van ons eten verspillen. Daarnaast wilt de campagne consumenten stimuleren om verspilling te verminderen en tips geven hoe zij dit kunnen doen. Veel van deze verspilling is immers te voorkomen door slimmer te kopen, koken en bewaren. Daarmee kunnen consumenten veel geld besparen en tegelijk de milieubelasting verminderen. Want het milieu wordt enorm belast doordat er zoveel voedsel wordt weggegooid. Een voorbeeld hiervan is het weggooien van vlees. Voordat vlees bij de slager of supermarkt ligt heeft het al heel wat milieubelastende stappen ondergaan. Er worden bossen gekapt om soja te kunnen verbouwen. Soja wordt gebruik om het vee te voeden. Daarnaast is de mest erg belastend voor het milieu. Het is dus zonde om een product dat al zo belastend is voor het milieu niet op te eten en weg te gooien.

Deze campagne is afkomstig van het Voedingscentrum en Milieu Centraal, en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Voor meer informatie en tips over hoe u voedselverspilling kunt verminderen kunt u terecht op de site van eten is om op te eten. (www.etenisomopteeten.nl)

Aanvullende gegevens