Opinie

Stijgend aantal consumenten wantrouwt duurzame claims

Ruim tweederde van alle consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven duurzaam ondernemen. Het wantrouwen ten opzichte van bedrijven die claimen maatschappelijk verantwoord of duurzaam te zijn, is echter hoger dan ooit. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van Dossier Duurzaam.

Vijf jaar geleden gaf 30% van de consumenten aan claims over MVO of duurzaamheid te wantrouwen. In 2013 was dit 39%. Dossier Duurzaam is het onderzoek van GfK, DDB & Tribal Amsterdam en b-open naar de houding en perceptie van consumenten ten aanzien van duurzaamheid en het imago van merken op dit gebied. Volgens het rapport hechten consumenten aan duurzaam ondernemen, maar hebben ze weinig zicht op wat merken daadwerkelijk doen op dit gebied. Ongeveer de helft van de consumenten weet niet hoe ze het duurzame imago van een merk in moeten schatten. Om geloofwaardig te zijn voor de consument moeten bedrijven concreet aangeven wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. Transparantie, eerlijke communicatie maar ook de toon en stijl van communiceren zijn hierbij van uiterst belang.

Bron: Dossier Duurzaam

Aanvullende gegevens