Opinie

GoedeMarkt - Lokale en duurzame boerderijproducten

Goed nieuws! Eind 2018 heeft GoedeWaar.nl een subsidie toegezegd gekregen van de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie voor het opzetten van ‘GoedeMarkt’. GoedeMarkt is een online marktplaats voor het versterken van productie en handel in duurzame en lokale boerderij­producten (inclusief producten van telers zoals appels van boomgaarden en tomaten uit kassen).

Als deze marktplaats eenmaal draait voor Zuid-Holland kan het ook worden opgezet in andere provincies. We zullen de achterban van GoedeWaar.nl tegen die tijd helpen om hun boerderijproducten via GoedeMarkt te verkrijgen, bijvoorbeeld door hun groenteman of kaasboer te vragen om ook inkopen via GoedeMarkt te gaan doen.

Wilt u (tzt) een aankoop doen via deze online marktplaats? Dan koopt u maximaal lokaal en krijgt u, voor duurzamere producten van dichtbij, aan het eind van de maand, een kleine cash-back teruggestort waardoor duurzamere producten van dichtbij een stukje goedkoper worden.

Hoe werkt GoedeMarkt? GoedeMarkt

 • is een online marktplaats voor huidige en toekomstige Nederlandse boer­derij­producten, bedoeld om aan de ene kant boeren en aan de andere kant verkoopkanalen (mkb-ers zoals catering, horeca, winkeliers en maaltijdboxen) lokaler en duurzamer met elkaar te verbinden;
 • is een online etalage voor boerderijproducten, die allemaal een relatieve duurzaamheidsscore krijgen van 0 tot 5 sterren, zoals de kledingchecker van GoedeWaar.nl. Als u doorklikt ziet u veel meer details over de samenstelling van die duurzaamheidsscore, gebaseerd op alle beschikbare informatie. Iedereen kan ontbrekende informatie toevoegen of be­schikbare informatie betwisten;
 • toont aan potentiële kopers niet alleen de prijs die de boer en tussenhandel ontvangen, maar ook de eventuele cash-back voor de koper, bij aankoop van relatief lokale en duurzame producten;
 • heeft een voetafdruk-fonds: inkopers die producten via deze marktplaats bestellen, doneren tot 5% bovenop de prijs aan het voetafdruk-fonds, op basis van de (on)duurzaamheid van zowel de boerderijproducten als de logistiek. Het hele voetafdruk-fonds wordt aan het eind van elke maand als cash-back verdeeld over de duurzaamste inkopers en transporteurs. Daardoor worden duurzamere producten juist minder duur!
 • stelt boeren in staat om zelf op hun boerderijproducten de gewenste verkoopprijs te plakken: een eerlijke en kostendekkende prijs, waarin ook de kosten voor verduurzamingsmaatregelen zijn opgenomen, zoals voor duurzaamheidskeurmerken, fosfaatarme inputs en gifloze teeltwijzen;
 • geeft boeren ook de optie om hun mogelijke toekomstig product-aanbod als aanbieding-onder-voorbehoud in de online etalage te zetten, voor een aantrekkelijke prijs, onder de voorwaarde dat zich tijdig genoeg kopers melden. Anders vervalt de aanbieding-onder-voorbehoud.

Dankzij de combinatie van schaalvergroting (middels de aanbieding-onder-voorbehoud) en korting (middels de cash-back uit de voetafdruk-fonds):

 • krijgen bestaande initiatieven van duurzame boeren, duurzame verkoop­kanalen of duurzame consumenten de kans om meer deelnemers te werven zodat ze verder kunnen gaan groeien;
 • worden boeren, transporteurs, verkoopkanalen en eindgebruikers beloond voor duurzame inkoop, teeltwijzen en logistiek;
 • kunnen potentieel grote en duurzame volumes aan ‘de markt’ worden aangeboden en kunnen investeringen in verduurzaming haalbaar en rendabel worden gemaakt.

Hoe pakken we dat aan
Begin 2019 starten we met dit grote project. We verwachten het in 2020 te lanceren.
Eerst zetten we een pioniers-netwerk op: boeren, transporteurs en ver­koo­p­­kanalen die graag willen bijdragen aan de verduurzaming van de voedselsector in Nederland. Vanaf dag één ontwerpen en ontwikkelen wij GoedeMarkt samen met de deelnemers van het pioniers-netwerk.
In de loop van het project zullen we het netwerk van GoedeWaar.nl, waaronder u als lezer, uitnodigen om mee te doen met de testfase van GoedeMarkt.

Wat zijn de doelen
Op korte termijn willen we met GoedeMarkt een samenwerkingsverband realiseren van duurzame koplopers onder boeren en inkopers, met een laagdrempelige uitnodiging naar overige boeren en inkopers om aan te haken.

Op lange termijn willen we met GoedeMarkt:

 • de voedselsector in Nederland helpen om duurzamer en lokaler te worden, zodat het robuust en toekomstbestendig wordt, een duurzame en gezonde bron van voedsel zowel voor de huidige als de toekomstige generaties. Meer lokale markten resulteren in een grotere ‘ijzeren voorraad’ van duur­zame landbouw capaciteit voor de Nederlandse bevolking;
 • bijdragen aan gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor de Nederlanders.

Waarom is GoedeMarkt nodig en wenselijk

GoedeMarkt wil het antwoord zijn op twee uitdagingen:

 • de bestaande kennis van duurzame(re) productie en teeltwijzen is er al wel, maar is nog onvoldoende bekend bij de meeste boeren, heeft nog onvoldoende schaalniveau bereikt of levert voor boeren nog te weinig bestaanszekerheid op;
 • de maatschappelijke meerwaarde van duurzame(re) productie en teelt­wijzen wordt nog onvoldoende beloond door ‘de markt’; boeren die nu relatief duurzaam produceren en andere vormen van maatschappelijke meerwaarde creëren, zien dit nu nog onvoldoende gewaardeerd in ‘de markt’.

Waarom is de tijd rijp voor GoedeMarkt
GoedeMarkt heeft kansen omdat:

 • de online handel in voedsel nog sterk zal toenemen;
 • de interesse in lokaal, gezond en duurzaam ook nog sterk zal toenemen;
 • er een brede maatschappelijke behoefte is aan een bepaalde vorm van verrekening van voetafdruk-kosten; als antwoord op het huidige dominante handelssysteem waar onduurzaamheid vaak juist loont.

Meer weten?

Lokale en duurzame boerderij initiatieven:

Zuid-Oost Groningen: Sellingen
Rotterdam e.o: RechtstreexFloating Farm
Noordoostpolder: BioRomeo
Voorne-Putten: De Proefschuur
Zuid-Holland: NatuurlijkboerenHerenboeren
Zoetermeer: Boeren en buren
Nederland: de nieuwe boerenfamilie
Achterhoek:
Halle: BD Boerderij Ruimzicht
Wehl: Klein Broekhuizen
Wehl: Landwinkel de Verse Kers

Andere leuke en interessante websites:

FoodshedVoedsel Anders, Voedselfamilies

 

Aanvullende gegevens