Hart voor het klimaat: VN-Klimaattop Parijs 2015

Draag je het klimaat een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren?
Vanwege de VN-Klimaattop in Parijs die op 30 november begint worden er diverse activiteiten georganiseerd.

Klimaattop Parijs:
30 november - 11 december 2015

*Klimaatparade Amsterdam: 29 november
*Debat Pakhuis de Zwijger Amsterdam: 16 november
*The Climate Miles:
1 - 29 november.

Tijdens de VN-klimaattop in Parijs op 30 november 2015 praten wereldleiders met elkaar om te komen tot nieuwe mondiale afspraken over de aanpak van klimaatverandering. Het huidige klimaatverdrag met afspraken over het terugbrengen van CO2-uitstoot, loopt tot 2020.

Het Nederlands Energieakkoord uit 2013 waarin overheid, werkgevers en milieuorganisaties als Greenpeace afspraken met elkaar hebben gemaakt voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening met windenergie en energiebesparing, zal niet gehaald gaan worden, blijkt.
Zet Mark Rutte aan tot actie op de VN-klimaattop in Parijs.

De Klimaatparade wil nú een wereldwijd akkoord over klimaatverandering.
De gevolgen zijn aanzienlijk wereldwijd zoals een stijgende zeespiegel, opwarming van de aarde, schade voor de natuur, minder voedsel etc.

Aanvullende gegevens