Fairfood publiceert rapport garnalenindustrie

Fairfood heeft een rapport gepubliceerd over de uitbuiting en onaanvaardbaar lage lonen van werknemers in de Aziatische garnalenverwerkende industrie:

‘Caught in a trap: The story of poverty wages behind Asian shrimp sold in European supermarkets’.

Uit Fairfood’s onderzoek naar lonen in de tropische garnalenverwerkende industrie blijkt dat het werk met name wordt gedaan door vrouwen die armoedelonen verdienen waarvan ze henzelf en hun familie niet kunnen onderhouden.

 

Wat is het probleem

Het grootste gedeelte van de tropische garnalen die we consumeren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland komt uit landen als Thailand, Vietnam, India en Bangladesh. Werknemers in deze landen verdienen vaak het minimum loon of zelfs minder. In al deze landen wordt een leefbaar loon significant hoger geschat dan het minimum loon. In Thailand bijvoorbeeld geeft 30% van de door Fairfood geïnterviewde werknemers aan dat ze minder dan €8 per dag verdienen. Schattingen naar de hoogte van een leefbaar loon variëren van €11 tot €15 per dag in Thailand. De lage lonen van de werknemers worden nog verder uitgehold doordat tal van kosten voor bijvoorbeeld werkuitrusting, werkvergunning, visum en schulden bij tussenpersonen en bemiddelaars van het loon worden ingehouden. Met als gevolg dat de  werknemers afhankelijk zijn van overuren om te overleven. Een derde van de geïnterviewde werknemers zei 72 uur of meer per week te werken.
 

De rol van supermarkten

Europese supermarkten als Lidl, Aldi en Nederlandse supermarkten als Jumbo en Plus verkopen deze garnalen. Supermarkten moeten kunnen garanderen dat het voedsel dat we consumeren vrij is van uitbuiting. Het is onaanvaardbaar dat een kwetsbare groep werknemers in het Zuiden armoedelonen verdient terwijl supermarkten in Europa enorme winst maken met de verkoop van deze producten.

 

Meer weten?Aanvullende gegevens