Duurzaam energieplan toch afgewezen

Het initiatief, Nederland krijgt nieuwe energie, dat op 16 maart 2010 werd gepresenteerd in Den Haag is op een ridicule manier afgewezen.

Het plan beoogt om gezamenlijk een energiebeleid te formuleren waarbij de overgang gemaakt zou worden naar een duurzame energie voorziening. Het doel van dit plan is om in 2050 volledig onafhankelijk te zijn van schaarse en vervuilende energiebronnen. Ondanks de 45.939 steunbeteugingen die zijn binnengehaald is het plan toch afgewezen. Het initiatief is in het leven geroepen door:

›  ChristenUnie TPC Duurzaamheid

›  CDA Duurzaamheidsberaad

›  D66 Platform Duurzame Ontwikkeling

›  GroenLinks Milieunetwerk

›  PvdA Landelijke werkgroep Milieu, Energie en Economie (LME2)

›  SGP Wetenschappelijk Instituut Werkgroep Energie

›  VVD Commissie Milieu & Duurzaamheid

De opgegeven reden van afwijzing is dat de commissie onder voorzitterschap van Helma Nepperus (VVD) in haar verslag aangeeft dat het het burgerinitiatief afwijst omdat het een onderwerp zou betreffen waarover korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de Kamer een besluit is genomen. Concreet wordt daarbij verwezen naar een overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) op 6 december 2010, waarin minister Verhagen heeft aangekondigd dat het kabinet in februari 2011 een plan van aanpak voor de “green deal” aan de Kamer zal aanbieden. Dit besluit is erg vreemd, aangezien de Kamer nauwelijks invulling gegeven heeft aan de “Green Deal”. Een ander opmerkelijk punt is dat het burgerinitiatief geen protest tegen een besluit van de Kamer is, maar op proactieve manier probeert een verbetering door te voeren middels een uitgewerkt voorstel. Dit is precies waar een burgerinititiatief voor in het leven is geroepen. De Kamerfracties van Partij van de Arbeid, Christen Unie, Partij voor de Dieren, D66, SGP en de SP hebben hebben een openbare hoorzetting aangevraagd, in reactie op de afwijziging.

Je kunt aanstaande woensdag het verschil maken door je stem uit te brengen op een partij die het initiatief steunt. Het is aan te raden in ieder geval niet op een partij uit het kabinet (VVD, CDA) te stemmen en ook niet voor de gedoogpartij (PVV) te kiezen. Er zijn in de VVD en het CDA aardig wat leden die duurzaamheid onder de aandacht willen brengen, maar tot op heden wordt daar niet of nauwelijk iets meegedaan. De partijoverstijgende aanpak van het initiatief is in schril contrast met de huidige electorale polarisatie. Jammer genoeg gaat dit ten koste van kostbare tijd om de overgang te maken naar een duurzame energievoorziening waarin wij niet meer afhankelijk zijn van steeds duurden wordende importen uit instabiele regio's. Laat daarom uw stem vooral gelden en roep iedereen in uw omgeving op om hetzelfde te doen, want door de krappe verhoudingen telt nu elke stem! (Bron: Nederland krijgt nieuwe energie)

Aanvullende gegevens