Smakelijk eten: dinner and a movie

Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld: Goed gevulde supermarktschappen met betaalbare producten uit alle hoeken van de aardbol. Maar, wat is nu echt de prijs die betaald wordt voor ons voedsel?

Filmmaker Walther Grotenhuis wil met zijn documentaire "Smakelijk Eten" naar eigen zeggen: de verborgen achterkant van ons dagelijks bord met eten tot leven brengen. Vanaf 10 maart is de film in een groot aantal filmtheaters in Nederland te zien en elke woensdagmiddag in Pathe.

In de documentaire wordt gefocust op de vragen: Welke prijs wordt er werkelijk betaald voor ons voedsel? Waar komt het vandaan en wie heeft er allemaal aan bijgedragen? En meer nog, wie verdient er het meeste aan? Over de schade aan mens en milieu, de voor- en nadelen van globalisering en de roekeloze overexploitering van de aarde kan volgens Grotenhuis veel meer worden gezegd dan de consument zich realiseert.

“De wereld is onze supermarkt”
Grotenhuis: “De wereld is onze supermarkt geworden. Maar wat weet ik eigenlijk van het eten op mijn bord? Waar kies ik voor als ik mijn boodschappenkar vol laad? Wat betekent de globalisering van ons voedsel eigenlijk buiten de verleidelijke uitstalling daarvan in mijn supermarkt? In SMAKELIJK ETEN probeer ik die sluiers weg te halen en te onderzoeken wat de productie van ons voedsel betekent voor de mensen die er hun bestaan in vinden of er juist de dupe van worden. De film waaiert uit over drie continenten en zoekt in Brazilië, Kenia en de Filippijnen de mensen op die aan de basis van ons eten staan. Consumenten in het Westen hebben een verantwoordelijkheid, niet alleen voor wat er elders op de wereld gebeurt, maar ook voor zichzelf. Het is mijn overtuiging dat de wereldvoedselproductie nauw met ons eigen leven verbonden is.”

Verantwoord diner
Na de film is er op een aantal data de mogelijkheid om aan te schuiven bij een verantwoord diner. In totaal kost het hele avondje uit slechts € 30. Voor meer informatie en reserveringen: www.iens.nl/foodfilm

De documentaire is tot stand gekomen met steun van Nederlands Fonds voor de Film, CoBOFonds, NCDO, Vlaams Audiovisueel Fonds, VSBfonds, IKON, Oxfam Novib, Wereld Natuur Fonds Nederland, ICCO, DGOS, Belgische Federale Overheidsdienst Butenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, Milieudefensie, Solidaridad, Lichtpunt, Triodosbank Foundation en Donateurs.

Aanvullende gegevens