4e Conferentie van Tilburg

Op 3 februari zal in Tilburg voor de vierde keer een grote conferentie over 'eerlijke en solidaire economie' worden gehouden.

Doel van de conferentie is om mensen en organisaties bijeen te brengen die willen ijveren voor een structurele omslag in de economie en de politiek, zodat we stoppen met de aarde te plunderen en zorgen voor een eerlijke verdeling, zowel lokaal als wereldwijd.

Als leidraad geldt de tekst voor een 'Fair & Green Deal' die eind vorig jaar uitgebracht werd en waarin tal van praktische maatregelen staan die urgente uitvoering benodigen. Op de conferenties zullen 12 workshops centraal staan, waarin fundamentele elementen van de oplossing uitgewerkt worden.

De conferentie wordt georganiseerd door het Platform Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE) in samenwerking met de 'Alliantie Fair & Green Deal'. In die alliantie werken vele organisaties samen die de Fair en Green Deal onderschrijven.

Er zijn werkgroepen over 12 speerpunten: investeringen, groeidenken, belastingen, mondiale herverdeling, conflictpreventie, publieke
voorzieningen, landbouw en voedsel, energiebeleid, eerlijk rekenen en meten, onderwijs en bewustwording, betrokken burgers en een politieke maatschappelijke strategie voor een eerlijke economie.

Met medewerking van onder andere Leida Rijnhout, Klaas van Egmond, Esther-Mirjam Sent, René Grotenhuis, Peter Tom Jones, Hans Berkhuizen en Lou Keune.

09.30-18.00 uur Universiteit van Tilburg

Inschrijving en meer informatie: klik hier
Organisatie: Alliantie Fair & Green Deal: klik hier

De deelnamekosten zijn 15,- voor studenten en minder vermogenden en 50,- euro voor 'modalen'. Aan mensen die professioneel deelnemen of wiens organisatie de kosten kan vergoeden, vragen we 100,- euro als bijdrage.

Aanvullende gegevens