Super onkruid op Amerikaanse landbouwvelden

De Europese Unie heeft een beleidswijziging ingevoerd dat het mogelijk zou maken om elke lidstaat zelf te laten bepalen of zij GMO willen toelaten.
Het beleid dat men wil invoeren lijkt alsof men keuze krijgt om al dan niet gentech toe te staan, maar in feite hebben de lidstaten weinig middelen om gentech niet toe te laten. (zie eerder artikel Brussel baant listig de weg voor gentechnologie). Ook China wil een aantal GGO gewassen toestaan. Ze zouden eerst eens wat beter naar het experimentele lab voor GGO’s, de Verenigde Staten, moeten kijken voor ze mogelijk catastrofale beslissingen nemen. Want daar gaat het helemaal niet zo geweldig, schrijft William Engdahl op de website Globalresearch.
Wat zorgvuldig buiten de propaganda van Monsanto en de rest van de agribusiness wordt gehouden is het gegeven dat het genetisch aanpassen van gewassen maar twee redenen heeft: resistent maken van gewassen tegen de hoog giftige pesticiden die gedwongen mee worden verkocht met de gemanipuleerde zaden, en de resistentie tegen een paar soorten insecten. Er is niet een aangepast gewas dat een grotere opbrengst levert dan natuurlijke planten, aldus Engdahl, noch enige soort die minder pesticiden nodig heeft. Want daar valt eenvoudig niets mee te verdienen.
In de VS zijn sinds de introductie van GGO’s in 1997 inmiddels tot 90% van de verbouwde mais, soja en katoen genetisch gemanipuleerd. Dat arsenaal vormt een ecologische tijdbom die nu op springen staat. Resistente ‘super-weeds’ die inmiddels her en der de kop opsteken maken de toepassing van steeds meer bestrijdingsmiddelen noodzakelijk, totdat het onkruid helemaal niet meer uit te roeien is.
Deze superweeds zijn zo sterk dat de machines niet in staat zijn om de velden te oogsten. Het enige wat dan overblijft is de superweeds met de hand weg te halen. Een van de soorten superweeds kan 2,4 meter hoog worden en weerstaat droogte en hitte. Daarnaast produceert het duizenden zaaiden, die met hun wortels voedingsstoffen uit de grond halen die eigenlijk nodig zijn voor de gewassen. Als er niets aan gegaan wordt is binnen een jaar een heel veld overwoekerd.
ABC Television maakte daar een uitgebreide documentaire over. Boeren en wetenschappers beschreven daarin hoe al complete plantages overwoekerd waren met resistent ganzevoet. Ondertussen houdt het Amerikaanse Department of Agriculture gegevens achter om een revolte tegen GGO’s te onderdrukken.
Roundup, het betreffende bestrijdingsmiddel, bevat naast het giftige glyphosate nog veel giftiger bestanddelen voor de mens. Sommige daarvan werden ook gebruikt in het beruchte Agent Orange, dat in de Vietnam oorlog werd ingezet. Monsanto weigert echter de samenstelling bekend te maken vanwege concurrentiebelang. Het gebruik van glyphosaten in de VS is tussen de introductie van GGO’s en 2005, met maar liefst 1500% toegenomen. Overigens is Roundup in Nederland gewoon in tuincentra te koop.
Als reactie op deze ontwikkelingen groeit de vraag naar biologische voeding in de VS erg hard. Boeren besluiten GMO gewassen de rug toe te keren en stappen over naar GMO-vrije teelt. De vraag naar biologisch voedsel is zo gestegen dat boeren met moeite aan de vraag kunnen voldoen. (Bron: duurzaamnieuws, globalresearch)

Aanvullende gegevens