Retailers zetten zich in om hun ecologische voetafdruk terug te brengen

Op het gebied van duurzaamheid is een stap in de goede richting gezet door een aantal grote retailers in de EU.
Zij hebben vrijwillig een overeenkomst gesloten om te onderzoeken hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen terugbrengen. De ondertekenende partijen hebben zich gecommitteerd aan de code for environmentally sustainable business. Daarin staat onder meer dat de bedrijven maatregelen dienen te treffen op het gebied van sourcing en productie, het optimaliseren van vervoer en distributie en verbetering van het afvalbeheer. Ook verplichten de bedrijven zichzelf geregeld over de gang van zaken te berichten.
Behalve C&A en Marks & Spencer hebben ook Tesco, Carrefour, Ikea en Delhaize zich aan de code verbonden. Ook de federaties Eurocommerce en de European Retail Round Table maken deel uit van de ondertekenaars. Een concrete doelstelling is nog niet afgesproken. Toch toont Terry Leahy -CEO van Tesco- zich enthousiast: “Er is nog veel te doen en ik ben er zeker van dat we met de lancering van deze code een stap voorwaarts maken.” Dr Rainhardt van Leoprechting is nog hoopvoller: “Samen kunnen we Europa naar een betere, groenere toekomst leiden.
” Het staat andere retailers vrij zich aan te melden bij het initiatief. De Europese commissaris voor milieu, Janez Potočnik toonde zich opgetogen over de overeenkomst: “Retailers hebben een sleutelpositie op het gebied van duurzame consumptie; niet alleen in hun eigen acties, maar ook om de leveranciers en partners die ze uitkiezen en dankzij hun intensieve contact met consumenten.” (Bron: FashionUnited)

Aanvullende gegevens