Illegaal hout verboden

Het Europees Parlement heeft met een enorme meederheid gestemd voor een wet die illegaal hout verbiedt op de Europese markt. Niet alleen wordt illegaal hout verboden, ook moeten bedrijven in Europa houtproducten uit risicolanden onderzoeken en het land van herkomst te allen tijde kunnen traceren.

In 2012 wordt het verkopen van hout zonder duidelijke herkomst verboden, dit is naar schatting 20 tot 40% van de wereldhandel in hout. De Europese Unie is de grootste speler hierin. De Europese Unie eist dat alle producenten van hout en houtproducten kunnen aantonen waar ze hun hout vandaan hebben gehaald. Zo moet de illegale houtkap en ontbossing worden tegengegaan. De komende vijf jaar staan er geen straffen op overtreding van de regels. De handel in papier en boeken is nog vijf jaar vrijgesteld van nieuwe regels.

Milieudefensie heeft samen met Greenpeace, ICCO en het Wereld Natuur Fonds jarenlang gestreden voor een verbod op de import van illegaal hout. Nu is dan eindelijk een belangrijke eerste stap gezet.

(Bronn: Europa-nu.nl, Milieudefensie)

Aanvullende gegevens