Speculatie Cacao - oneerlijke handel

Een in eerste instatie onbekende koper heeft afgelopen vrijdag zoveel cacao gekocht dat de prijs voor de grondstof enorm is opgedreven. Voor de Internationale Cacao Organisatie ICCO was de transactie reden om te roepen om meer transparantie in de markt: Alleen de namen van de tussenhandelaren, zijn bekend, maar zij onthullen niet voor wie zij optreden.

Inmiddels is gebleken dat de cacao is ingekocht door de Armajaro om de toch al hoge cacao prijs verder op te drijven en de cacao dus weer met winst te verkopen (volgens de Financial Times). Het gaat om 240.000 ton cacao. Dat is ongeveer 7% van de jaarlijkse productie van cacao.

De enige die hiervan profiteert is de inkoper. Voor alle anderen is speculatie met cacao ongunstig. De producenten (de boeren) krijgen geen cent meer voor de al geproduceerde cacao, winkels krijgen te maken met een hogere inkoopsprijs en zullen dit uiteindelijk doorberekenen aan de consument, die meer moet gaan betalen betalen voor de cacao.

Aanvullende gegevens