Patent op zaaizaad

Negatieve impact van het octrooisysteem op de landbouw beproken tijdens de internationale conferentie "Patents on Seeds - The Turning Point?" op 19 juli in Munchen


De negatieve impact van het octrooisysteem op de landbouw is het thema van de conferentie. Onderzoekers en wetenschappers, vertegenwoordigers van boeren- en maatschappelijke organisaties bespreken welke veranderingen noodzakelijk zijn, welke mogelijkheden openstaan en welke alternatieve modellen er zijn voor innovatie. Organisator en initiatiefnemer van de conferentie is de (Europese) No Patents on Seeds-coalitie, waarin vooraanstaande NGO's zijn verenigd om de verregaande privatisering van levensvormen een halt toe te roepen.

Aanleiding voor de No Patents-conferentie is een belangrijke uitspraak van het Europees Octrooibureau in München die binnenkort wordt verwacht: op 20 juli begint de behandeling van een Hoger Beroep over twee omstreden patentaanvragen voor bepaalde types broccoli en tomaten uit gangbare teelt. Deze patentaanvragen worden beschouwd als een testcase. Worden de patenten toegekend, dan opent dat de deur voor honderden soortgelijke patentaanvragen van multinationals die aanspraak maken op de rechten van grote delen van de voedselketen. De gevolgen voor landbouw en voedselproductie zullen ingrijpend zijn. Op 21 juli is er een publieke hoorzitting over deze zaak bij de EPO.

In de afgelopen tien jaar zijn steeds meer octrooien verleend op dieren en planten, vooral in de geïndustrialiseerde landen. De ongunstige gevolgen van deze patenten voor boeren, kwekers en innovatie laten zich steeds duidelijker voelen: de concentratie in de markt neemt steeds verder toe. Volgens steeds meer boeren, kwekers, NGO's en zelfs overheden is zelfs een keerpunt bereikt en moeten we dergelijke patenten afwijzen.

Als kweker van groentezaden heeft Nederland een vooraanstaande positie in de wereld. Vanuit de branche is vrijwel unaniem bezwaar aangetekend tegen de octrooiwetgeving die de markt op slot zet en de innovatie en de vrijheid van boeren, onafhankelijke kwekers en onderzoekers om hun werk te doen ernstig beperkt. De Nederlandse regering heeft inmiddels een onderzoek laten verrichten naar kwekersrecht, octrooirecht en de gevolgen van de Europese regelgeving, geheten "Veredelde Zaken".

De constateringen en aanbevelingen liegen er niet om: de Europese Richtlijn 98/44 moet worden aangepast. De Minister van LNV wil de aanbevelingen van het rapport in afgezwakte vorm overnemen, maar de Tweede Kamer heeft op 1 juli jl. besloten dat vervolgonderzoek en verdergaande voorstellen noodzakelijk zijn. Een van de samenstellers van het rapport 'Veredelde zaken' zal spreken tijdens de conferentie in München. (Bron: duurzaamnieuws.nl)

Link: Patents on Seeds - The Turning Point?


Aanvullende gegevens