Welk prijskaartje hangen we aan ons voedsel

Het Consumentenplatform heeft op 18 juni 2010 gediscussieerd over prijsmaatregelen om de voedselconsumptie en –productie in Nederland te verduurzamen


Bij de productie van voedsel zou in de kostprijs rekening moeten worden gehouden met de schade die aan het milieu wordt toegebracht. Zo zou het effect van het kappen van tropisch regenwoud en ook de CO2-uitstoot doorberekend moeten worden. Dit is het advies van het Consumentenplatform. 
“Eigenlijk is de markt nu niet zuiver”, aldus één van de leden van het Consumentenplatform. “Moeder Aarde wordt momenteel zwaar belast, maar de rekening voor die uitputting wordt niet gestuurd. Dat zou wel moeten gebeuren.”
Het platform denkt dat het gerechtvaardigd kan zijn om via de prijs van producten duurzaamheid te bevorderen. Eventuele extra inkomsten voor de overheid moeten meteen geïnvesteerd worden in duurzame initiatieven en innovaties. Daarbij is het wel belangrijk om te blijven inzetten op bewustzijn door de consument goed uit te leggen waarom ze meer gaan betalen. “Mensen moeten gaan beseffen hoe groot de milieuschade is van ons huidige voedingspatroon.”
Het platform adviseert te onderzoeken hoe deze complexiteit helder kan worden gecommuniceerd naar het grote publiek. De term prijsinterventie vindt het platform niet passend omdat de overheid vaker met subsidies en heffingen bepaalde gunstige effecten tracht te bereiken. In de communicatie moet bovendien niet gesproken worden over middelen, maar over de concrete aspecten van duurzaamheid waarbij de consument zich iets kan voorstellen.
Er zit veel winst in het verduurzamen van de volledige productieketen. “Zorg gewoon dat de keten groener is, dan eten we vanzelf duurzamer.” Het platform denkt niet dat alleen prijsinterventies het gedrag van de consumenten beïnvloedt. “Tenzij het echt een tientje scheelt per stuk vlees. Anders blijven mensen toch genieten van hun biefstukje.” Bovendien zal met het verduurzamen van de volledige keten de prijs van minder duurzame producten vanzelf stijgen. Overigens is men van mening dat verduurzaming vooral een kwestie is van een pakket aan maatregelen: Eerlijkere prijzen, goede voorlichting, maatschappelijke bewustwording en duurzamere productieprocessen. Het platform raadt aan om een werkgroep in te stellen voor de fiscale vergroening van het landbouwbeleid.

(Bron: Ministerie LNV)

Aanvullende gegevens