Partijoverstijgend initiatief voor hernieuwbare energie

"Nederland kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie" wordt bepleit in een burgerinitiatief nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Er wordt gepleit voor een versnelde overgang naar energie uit schone en onbeperkte bronnen zoals zon, wind, aardwarmte en duurzame biomassa.

Partijcommissies voor duurzame ontwikkeling en energie zijn achter de schermen tot een partijoverstijgend voorstel gekomen: “Als bezorgde leden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD zijn wij 'van binnenuit' bezig om onze politieke leiders uit hun onderlinge loopgraven te halen door een realistisch, stimulerend en bindend perspectief te bieden waarin Nederland uiterlijk in 2050 kan en moet overstappen naar een volledige hernieuwbare energievoorziening. Vele rapporten tonen aan dat dit technisch kan, het is dus vooral een kwestie van politieke wil en moed om daarvoor de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden te creëren. Wij vragen hen om leiderschap te tonen door niet alleen de crisis van vandaag te bestrijden maar ook de crisis van morgen te voorkomen. Deze energieomslag zal veel van ons land vergen, maar biedt ook belangrijke opbrengsten door ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, nieuwe innovatieve werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu. En dat zijn zaken die al onze partijen – van links tot rechts – nastreven.

Maar of ons partijoverstijgende initiatief ook concreet tot de door ons bepleite koerswijziging gaat leiden, zal de komende weken en maanden bepaald worden. De machtige lobby van de grote conventionele energieproducenten zit natuurlijk ook niet stil en pleit voor nieuwe kolen- en kerncentrales. Het is dus cruciaal dat wij onze politieke leiders nog tijdens de formatie de laatste duw in de goede richting geven. Hiervoor is steun van voldoende stemgerechtigde Nederlanders nodig.

Aanvullende gegevens