Succes voor Schone Kleren Campagne en lokale bond na jarenlange strijd

Als Indonesische kledingarbeiders zich bij een vakbond aansluiten worden ze niet meer ontslagen. In de PT Mulia Knitting Factory was een vakbond voor kledingarbeiders niet welkom.

De Schone Kleren Campagne voerde ruim twee jaar campagne voor vakbondsvrijheid in de fabriek. Met succes: op 20 mei sloot de fabriek een overeenkomst met de lokale vakbond waarin deze expliciet wordt erkend.

De vakbond werd in mei 2007 opgericht uit onvrede met de arbeidsomstandigheden in de fabriek. Direct na de oprichting konden de arbeiders kiezen: het lidmaatschap beëindigen of ontslag. 19 vakbondsleden zijn uiteindelijk ontslagen. Verschillende organisaties, waaronder de Nationale Commissie voor Mensenrechten in Indonesië, hebben de schending van dit internationaal erkende, fundamentele recht veroordeeld.

De Schone Kleren Campagne steunde de lokale vakbond in haar strijd om erkenning. Ze schreef brieven aan belangrijke afnemer Tommy Hilfiger, voerde gesprekken en acties. Verschillende beloftes van Tommy Hilfiger om de zaak op te lossen leidden niet tot resultaat. Na een bezoek van de Schone Kleren Campagne en een Indonesische vakbondsleider aan het hoofdkantoor nam het kledingmerk wél zijn verantwoordelijkheid en oefende druk uit op de leverancier.

De vakbond en Schone Kleren Campagne zijn blij met deze overwinning. Wij waarderen de recente inzet van Tommy Hilfiger om de schendingen aan te pakken, maar hopen dat ze een volgende keer geen twee jaar wachten voor ze effectief ingrijpen bij misstanden, zegt Femke de Vries van de Schone Kleren Campagne. De arbeiders waren monddood. Nu staat er zwart op wit dat de arbeiders zich mogen aansluiten bij de vakbond. We gaan ervan uit dat de arbeidsomstandigheden beter worden nu we hierover met het management kunnen onderhandelen, zegt Emelia Yanti namens de Indonesische vakbond.

Naast Tommy Hilfiger produceert ook Polo Ralph Lauren in de PT Mulia Knitting Factoy. Dit kledingmerk toonde gedurende het hele proces een schokkend gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en heeft geen enkel aandeel gehad in de totstandkoming van de recente overeenkomst. (Bron: Schone Kleren Kampagne)

Aanvullende gegevens