Pleidooi duurzame veelteelt

Een groep wetenschappers komt met een te ondersteunen pleidooi om een eind te maken aan de huidige intensieve vee-industrie en te evalueren wat er is gedaan met de voorstellen van de commissie Wijffels.

Op duurzameveelteelt.nl staat een pleibooi voor duurzame veehoudij: "Wij, wetenschappers uit uiteenlopende disciplines, verbonden aan Nederlandse universiteiten als (emeritus) hoogleraar, zijn van mening dat de intensieve veehouderij moet worden gesaneerd en omgevormd tot een dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem dat tegemoetkomt aan de natuur en behoeftes van alle levende wezens."

Wilt u hun steunen in het pleidooi en bijdragen aan het beëindigen van de huidige intensieve vee-industrie en evalueren wat er is gedaan met de voorstellen van de commissie Wijffels. Onderteken dan hier het initiatief.

Onderteken dan hier het initiatief.

Aanvullende gegevens