Biologisch voedsel stijgt fors

De consument heeft vorig jaar 10,8 procent meer besteed aan biologisch voedsel, terwijl er aan ander voedsel slechts 1,9% meer besteed wordt.
De Task Force Marktontwikkeling Biologische Voeding, waarin overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen samenwerken meldt dat de consumentenbestedingen aan biologische voedingsmiddelen namen toe van 583,4 miljoen naar 646,6 miljoen euro.
Deze stijging van 10,8 procent was veel groter dan die van de totale voedings−markt, die met 1,9 procent groeide naar 27,9 miljard euro.
De werkgroep spreekt over een ''onafgebroken groei in de afgelopen tien jaar''. De economische crisis heeft hierop volgens de task force weinig invloed op gehad. Het marktaandeel van de biologisch voedsel in ons land groeide van 2,1 procent naar 2,3 procent.

Oppervlakte
De oppervlakte die in Nederland gebruikt werd voor biologische landbouw, steeg vorig jaar met 2,9 procent, terwijl de totale hoeveelheid landbouwgrond in afneemt. Nederland telt 1488 biologische boeren en tuinders met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 36,7 hectare.
Op 2,7 procent van het Nederlandse agrarische areaal wordt nu biologisch gewerkt.

Aanvullende gegevens