Wie het kleine niet eert...

Een dubbeltje vragen voor een tasje, of uitleggen welke impact plastic heeft op het milieu werkt, zo blijkt uit een proef van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).

De pilot 'Mag het een tasje minder zijn', leverde een forse daling op van het aantal uitgegeven tasjes per aankoop, variërend van 48 tot zelfs 77 procent. De pilot is uitgevoerd van oktober tot december 2013 in de drie gemeenten Deventer, Tilburg en Zoetermeer. Begin februari 2014 maakten het KIDV en de RND de uitkomsten bekend. Negen grote winkelketens deed hier aan mee. Klanten van deze winkels werd gevraagd zelf een tas mee te nemen kregen informatie over het belang van hergebruik van plastic tassen. Wilden ze toch een plastic tasje ontvangen, dan kostten middelgrote en grote tassen minimaal 10 cent per tas. De pilot werd ondersteund door een gerichte communicatiecampagne, gericht op zowel klanten als winkelmedewerkers.

Bewustzijn is cruciaal
Jeroen van Dijken, secretaris Raad Nederlandse Detailhandel: "Beprijzen van plastic tasjes werkt om het aantal tasjes te verminderen. Maar bewustzijn bij de burger is cruciaal. Hij kan bijdragen aan een beter milieu door zelf een tas mee te nemen naar de winkel. De overheid zou moeten bijdragen aan dit bewustzijn door middel van een voorlichtingscampagne."

Het volledige persbericht is hier te lezen.

Aanvullende gegevens