Handelen in Europees drinkwater?

De Europese Commissie heeft plannen om de Europese watervoorziening te privatiseren. Momenteel stelt de commissie een richtlijn op die het voor Europese landen gemakkelijker maakt om publiek bezit, zoals water, te privatiseren. Op veel steun van de burger kan de Europese Commissie echter niet rekenen. De petitie ‘Water is een mensenrecht’, van het een Europees Burgerinitiatief*  ‘Recht op Water’, is al meer dan een miljoen keer ondertekend.

Als de watervoorziening wordt geprivatiseerd, hoeven overheden minder te betalen voor de watervoorziening. Dit gaat natuurlijk ten koste van de portemonnee van de burger. Daarnaast is dan de vraag wie de kwaliteit van het drinkwater controleert en garandeert. Regeringen van landen die in financiele problemen zitten, zoals Griekenland en Portugal, worden door de Trojka gedwongen om publiek bezit te verkopen, waaronder water. De Trojka bestaat uit afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Volgens SP-Europarlementariër Dennis de Jong hoeven de Nederlanders nog niet direct te vrezen: ‘In het Europarlement zijn er uitzonderingen vastgelegd zodat waterprivatisering in Nederland niet hoeft. Maar wij blijven waakzaam.” 

Concurrentie
Het Burgerinitiatief 'Recht op Water' maakt zich sterk om dit onderwerp op de politieke agenda te zetten. “De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Water is geen handelswaar, maar een publiek goed dat moet worden beschermd en niet moet worden opengesteld voor concurrentie. Het mensenrecht moet centraal staan in het waterbeleid, niet concurrentie of de voltooiing van de interne markt”, is te lezen op de website van Recht op Water. Burgers worden opgeroepen om de petitie te tekenen. Het streven is om in september 2013 tenminste 2 miljoen handtekeningen te hebben verzameld. 

*Een Europees burgerinitiatief is een nieuw middel voor participerende democratie in Europa dat bestaat sinds 1 april 2012. Burgers kunnen een onderwerp op de politieke agenda van Europa zetten door middel van een EBI, waarvoor één miljoen handtekeningen moeten worden verzameld in ten minste zeven verschillende lidstaten van de Europese Unie. De Europese Commissie wil dat burgers een actievere rol spelen in de Europese politieke processen.


Bronnen: Right2Water.eu; De Wereld Morgen.be; Voorstel Europese Richtlijn voor uitgifte concessieovereenkomsten; sp.nl; greens-efa.eu.  

Aanvullende gegevens