Leefbaar loon ladder

Fair Wear Foundation (FWF) heeft een online instrument ontwikkeld waarmee kledingmerken en -fabrieken de lonen van fabrieksarbeiders kunnen verhogen: de FWF Wage Ladder, oftewel een eerlijke lonenladder.

De kledingsector is een lucratieve keten, maar dat geldt helaas niet voor alle stappen in die keten. Zeker fabrieksarbeiders verdienen zo weinig dat ze vaak niet eens in hun basisbehoeften kunnen voorzien. “Om armoede in kledingketens te bestrijden, ligt het voor de hand systemen te ontwikkelen die de lonen aan de onderkant van de ketens verhogen”, licht FWF-directeur Erica van Doorn toe.

Discussie

Het blijkt niet eenvoudig de lonen in de fabrieken te verhogen. “Tot nu toe is het proces vooral blijven steken in discussies over de precieze hoogte van leefbare lonen” aldus FWF. “Om deze discussie te omzeilen hebben we een online instrument ontwikkeld waarmee kledingmerken en -fabrieken de lonen stap voor stap kunnen verhogen”.

Onderhandelingsbasis

Met de FWF Wage Ladder zijn lonen in een bepaalde fabriek te vergelijken met een aantal loonstandaarden. Locale vakbonden, maatschappelijke organisaties, werkgeversorganisaties en overheidsinstanties hebben schattingen gemaakt van de hoogte van een leefbaar loon in hun land of regio. Daarnaast gebruikt de Wage Ladder internationale standaarden, zoals de Asia Floor Wage, de VN armoedegrens en internationale statistieken. De FWF Wage Ladder geeft een duidelijke, visuele weergave van hoe de lonen in een bepaalde fabriek zich verhouden tot die standaarden. Hiermee ontstaat een basis voor onderhandelingen over verbeteringen tussen fabrieken, merken en waar mogelijk werknemersvertegenwoordigers.

Volgende stap

Een basisversie van de FWF Wage Ladder is nu online beschikbaar. De FWF Wage Ladder bevat momenteel loonstandaarden voor 12 productielanden in Azië, Afrika en Europa. FWF zal de Wage Ladder blijven uitbreiden met meer standaarden en landen. Met de FWF Wage Ladder neemt FWF een volgende stap op weg naar pragmatische, effectieve verbeteringen in de levens van kledingarbeiders. (Bron: Fair Wear Foundation)

Aanvullende gegevens