GoedeMarkt - Lokale en duurzame boerderijproducten

Goed nieuws! Eind 2018 heeft GoedeWaar.nl een subsidie toegezegd gekregen van de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie voor het opzetten van ‘GoedeMarkt’. GoedeMarkt is een online marktplaats voor het versterken van productie en handel in duurzame en lokale boerderij­producten (inclusief producten van telers zoals appels van boomgaarden en tomaten uit kassen).

Lees meer...

Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

GoedeWaar.nl roept consumenten op om de Petitie voor Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen te ondertekenen: zie petitie. Voor meer informatie, zie filmpje.

Omdat


 • Bijna 50 miljoen mensen slachtoffer zijn van moderne slavernij en er momenteel ongeveer 150 miljoen kinderen illegaal werken?

Lees meer...

Fair price in de belangstelling in Europa

In meerdere landen dringt bij consumenten het besef door dat boeren en landbouwers hun producten meestal onder de kostprijs moeten leveren. Er zijn steeds meer initiatieven die zorgen dat de producent een eerlijke of echte prijs krijgt voor zijn product en ook de verborgen kosten gaan steeds meer een rol spelen in de berekening

 • De Aanzet in Amsterdam is op black friday begonnen met prijzen van een aantal produkten te verhogen, zodat de echte prijs (true pice) door de consument wordt betaald. Maar behalve een echte prijs aan de producent wordt er ook extra gerekend voor de verborgen kosten. De Aanzet wil daarmee een bijdrage leveren aan duurzaamheid en de klimaatproblemen.
 • Onze Markt is gebaseerd op drie principes en is de Nederlandse versie van het in Frankrijk begonnen C'est qui le patron?!
 • Bij Boeren & Buren kun je rechtstreeks bij boeren kopen.
 • De Duitse winkelketen Penny is bezig met het verduurzamen van hun productieketen. Ook Penny wil de werkelijke (verborgen) kosten van voedselproductie berekenen.
 • Ook in andere landen, zoals Oostenrijk en Zweden zijn nieuwe initiatieven ontstaan.

 

Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit; Heel Nederland kan meedoen

Een nieuwe campagne is van start: MEERBOMENNU waarbij 1 miljoen bomen gratis worden weg gegeven. Iedereen kan meedoen.

De meeste van deze bomen en struiken zullen het Nederlandse platteland gaan opfleuren in de vorm van heggen en hagen rondom boerenakkers en erven. Maar iedereen kan aanspraak maken op gratis plantgoed – van burger tot school tot bedrijf tot gemeente -, want de natuur produceert ieder jaar een overdaad aan zaailingen. Wanneer deze onder deskundige ecologische begeleiding met vrijwilligers worden verzameld en elders geplant, kunnen we met weinig middelen een geweldige uitbreiding van natuur genereren en tegelijkertijd CO2 opslaan.

Initiatoren:  Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda

Plastic in cosmetica? Beat The Micro Bead!

De cosmetische industrie verwerkt plastic in cosmetica, bijvoorbeeld om de smeerbaarheid te verhogen, maar soms alleen maar als vulmiddel. Gelukkig kan de consument nu met een nieuwe app producten testen op de aanwezigheid van meer dan 500 soorten microplastics.

Tachtig procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over het toevoegen van plastic aan cosmetica, zeventig procent wil een verbod op het toevoegen van plastic aan cosmetica.

Sinds een jaar of tien voegen alle grote cosmeticamerken bewust micro-, nano- en zelfs vloeibare plastics toe aan cosmetica en verzorgingsproducten. Soms om er bepaalde eigenschappen aan te geven, maar meestal als goedkoop vulmiddel. Uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse milieuorganisatie Plastic Soup Foundation, onder ruim 3500 respondenten, blijkt dat tachtig procent van de Nederlanders dit zorgwekkend vindt.

Microplastics zijn alle plastics kleiner dan vijf millimeter, en ze bestaan uit een mengsel van polymeren en chemische additieven. Deze plastics staan weliswaar op de verpakking vermeld als ingrediënt, maar alleen onder hun chemische naam, zoals tetrafluorethyleen of methylmethacrylaat, en zijn dus voor de meeste mensen onherkenbaar.

Wat kun jij doen?

Consument vindt dat plastic duidelijk vermeld moet worden
Maar liefst 93 procent van de ondervraagde respondenten eist het recht op om precies te weten wat er in hun producten zit. Bijna net zoveel, 88 procent, vindt dat producenten verplicht moeten worden om plastic duidelijk herkenbaar te vermelden. En 77 procent vindt dat het ‘verstoppen’ van plastic in de lijst met ingrediënten hun vertrouwen in het cosmeticamerk schaadt.

Beat the Microbead-campagne – ‘power to the people’
Plastic Soup Foundation, lid van de wereldwijde beweging Break Free From Plastic, voert al sinds 2012 actie tegen alle bewust toegevoegde en in de ingrediëntenlijst verstopte plastics. Met deze Beat the Microbead-campagne is al bereikt dat veel tandpasta’s en scrubs geen microplastics meer bevatten, maar het uiteindelijke doel is om alle verzorgingsproducten en cosmetica plasticvrij te krijgen. Zolang dat nog niet het geval is, zou de consument zélf de keuze moeten kunnen maken.

Daarom heeft de Plastic Soup Foundation de gratis app Beat the Microbead uitgebracht, die met behulp van machine learning-software de ingrediëntenlijst op verpakkingen leest en meer dan 500 verschillende microplastics kan detecteren. De gebruiker ziet meteen of het gescande product microplastics bevat en, zo ja, welke.

Maria Westerbos, directeur van Plastic Soup Foundation: ‘Ons geduld is op. In een brief aan cosmeticaproducenten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement, eisen wij – en honderden andere NGO’s – transparantie over het gebruik van micro-, nano- en vloeibare plastics. En wij verzoeken deze bedrijven dringend om te stoppen met het toevoegen ervan. Zolang dat nog niet is bereikt, geven wij de consument een instrument in handen om zélf een bewuste keuze te kunnen maken. Power to the people!’

 
Instagram_BTMB8.jpg

Zelf scannen met nieuwe app
De nieuwe app is een geheel herziene versie van de Beat the Microbead-app die al sinds 2012 bestaat en wereldwijd ruim 245.000 keer is gedownload. Ook deze vernieuwde versie wordt door Plastic Soup Foundation gratis verspreid.

De app herkent meer dan de 500 micro- en nanoplastics die officieel als zodanig zijn gelabeld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), milieuorganisatie UNEP en ingenieursbureau Tauw. Deze krijgen in de app allemaal het label ‘rood’. Daarnaast spoort de app de zogenaamde twijfelachtige plastics op: synthetische polymeren waarvan nog onvoldoende bekend is of ze wel of niet gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze vallen in de categorie ‘oranje’. De app herkent er nu al meer dan 100, maar deze lijst groeit snel. In de categorie ‘groen’ vallen alle producten die geen ‘rode’ of ‘oranje’ plastics bevatten.

Ook helpt de app om zeventig plasticvrije alternatieve merken te vinden.

Gevaar voor milieu en gezondheid
Steeds meer wetenschappers maken zich zorgen over de milieuschade van alle microplastics die via het riool in onze waterwegen belanden, én over de directe gezondheidsrisico’s van verzorgingsproducten waaraan plastics en additieven zijn toegevoegd.

In tegenstelling tot alle onderzoeken die hebben bewezen hoe schadelijk microplastics voor het milieu zijn, staan we nog maar aan het begin van meer onderzoek naar de directe gevolgen voor onze gezondheid. Zijn deze minuscuul kleine plastics, die we bijvoorbeeld via onze lippen binnenkrijgen, in staat ons lichaam binnen te dringen en hebben ze daar een negatief effect? Internationaal groeit de zorg bij wetenschappers over mogelijke gezondheidsschade en ook de roep om meer onderzoek.

Verbod op bewust toegevoegde microplastics
Van de respondenten vindt zeventig procent dat er een verbod moet komen op plastic in verzorgingsproducten. Op Europees niveau wordt daar al aan gewerkt. De Europese Commissie heeft ECHA de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het gevaar van microplastics voor zowel de mens als het milieu.

ECHA kwam vervolgens in januari 2019 met een voorstel om het gebruik van bewust toegevoegde microplastics terug te brengen met minstens 85 procent. De voorgestelde restrictie zou, indien aangenomen, betekenen dat er de komende twintig jaar in Europa 400.000 ton minder microplastics in het milieu terechtkomen.

Microplastics zijn nu nog vrijgesteld van de standaardprocedures (REACH) die gelden voor chemische stoffen die op de Europese markt worden gebracht. Ze hoeven dus niet geregistreerd te worden en over de belangrijke eigenschappen van deze stoffen, zoals persistentie, bio-accumulerende- en toxische kenmerken (PBT-criteria), is daarom nog weinig bekend.

Oproep om te stoppen met microplastics
De industrie verzet zich hevig tegen een mogelijke restrictie en probeert de lijst van ECHA aanzienlijk te verkorten. Reden voor Plastic Soup Foundation om de samenwerking te zoeken met partnerorganisaties en de introductie van de app gepaard te laten gaan met een oproep aan industrie en politiek om te stoppen met het toevoegen van microplastics.

Delphine Lévi Alvarès, de Europese coördinator van Break Free From Plastic: ‘Microplastics horen niet in onze cosmetica thuis. Dit is een ontwerpfout die ons milieu en onze gezondheid in gevaar brengt en bovendien volledig overbodig is, omdat er voldoende alternatieven bestaan. Daarom heeft de EU het initiatief genomen om het gebruik terug te dringen. Het is van cruciaal belang dat iedereen zich achter dit proces schaart, zodat het leidt tot een verbod in de hele EU.’

 

Stop het verbranden of vernietigen van overtollige kleding

Weet u dat er in Nederland jaarlijks 1,2 miljoen kledingstukken worden vernietigd? Het milieu wordt hierdoor ontzettend belast en er zijn extra arbeidsuren nodig om het textielafval te verwerken.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. 22 april Zaaien doet Zoemen
 2. Statiegeldalliantie groeit razendsnel
 3. Interessante websites voor wonen zonder aardgas
 4. Verkiezingen 15 maart 2017
 5. Monsanto Tribunaal 14-16 oktober 2016 Den Haag
 6. Convenant duurzame kleding en textiel zeer teleurstellend
 7. Wat is de plek van duurzaamheid in TTIP?
 8. Hart voor het klimaat: VN-Klimaattop Parijs 2015
 9. WakaWaka: licht van de zon
 10. Duurzame Tuiniertips
 11. Miljoenen elektrische gereedschappen wachten op recycling
 12. Geef je gereedschap een nieuwe kans bij Gered Gereedschap
 13. Fairfood publiceert rapport garnalenindustrie
 14. Oneerlijke praktijken en je mobiel!
 15. Leefbaar loon voor rozenpluksters
 16. Vakantie in het vooruitzicht: tips
 17. Consument koopt meer duurzaam voedsel
 18. Duurzaam dineren ‘op de kaart’
 19. Veel lekkers bij Food Film Festival
 20. Luchtig bos
 21. Bent u duurzame koploper, peloton of volger?
 22. ‘n Tas met een boodschap
 23. Wie het kleine niet eert...
 24. Groene start van het nieuwe jaar!
 25. Stijgend aantal consumenten wantrouwt duurzame claims
 26. Kinderarbeid in tv-programma 'Altijd wat'
 27. Een mini-moestuinkit voor Sinterklaas?
 28. Mag het een tasje minder zijn?
 29. Hoezo begrotingsproblemen? Buy nothing new!
 30. Slechts 2% vrouwen winkelt duurzaam
 31. Ploumen tekent deal Bangladesh
 32. Duizenden duurzame activiteiten
 33. Groene wasjes?
 34. Kiesduurzamemode.nu gelanceerd
 35. Actieplan kledingbranche: stap in goede richting
 36. Akkoord veiligheid Bengaalse kledingfabrieken van kracht
 37. Eerlijke kleding moeilijk te vinden?
 38. Actieplan brancheorganisaties: samenwerking is sleutel
 39. Blijf blij met de bij
 40. Handelen in Europees drinkwater?
 41. Onderzoek: Duurzame dilemma's
 42. Zorg dat je er warmpjes bij zit op 8 februari a.s.
 43. Duurzaam het nieuwe jaar in!
 44. Octrooi op planten en dieren?
 45. Mode om het leven te vieren
 46. Plastic Soup App checkt jouw
 47. Wegwijs in eco-fashionjungle
 48. Kinderarbeid probleem in schoenensector
 49. Politiek en bedrijfsleven in actie tegen Sumangali Scheme
 50. Voorraden van aarde ‘op’ voor 2012
 51. Groen stemadvies
 52. Vakantieganger niet bewust op reis
 53. Conclusie PushFashionForward Awards 2012
 54. Drie modemerken zetten duurzaam stapje vooruit dankzij PushFashionForward
 55. SWOP je kleding voor een goed doel!
 56. Consument vindt 'duurzaam' onduidelijk
 57. Zet je moeder in ‘n FAIR zonnetje
 58. Genoeg - nr. 91 april | mei 2012, Dertig jaar GoedeWaar.nl
 59. Uitbuiting in Indiase kledingfabrieken
 60. Jeugdjournaal over duurzaamheid
 61. Love Fashion, Hate Sweatshops
 62. Melk en Honing: puur genieten
 63. Campagne: PushFashionForward
 64. Conclusies kledingmerken onderzoek 2012
 65. Duurzame rode draad door Amsterdam
 66. Persbericht: Nieuwe Kledingchecker, nu ook mobiel
 67. Leefbaar loon ladder
 68. Nieuwe campagne GOUD:EERLIJK?
 69. De druppel...
 70. Conclusies kledingmerken onderzoek 2011
 71. Consument kiest biologisch
 72. Prijskaartje verslaat duurzaamheid
 73. Voer voor parttime vegetariërs
 74. Eerlijke paaseitjes op 'n rijtje
 75. Duurzaamheidscertificering Palmoliegigant onterecht
 76. Plastic tasjes taboe?
 77. Duurzame vis populair bij consument
 78. Stem met je vork succesvol
 79. Duurzaam energieplan toch afgewezen
 80. Biologisch katoen blijft in de lift zitten
 81. Zandstralen van jeans in de ban
 82. Op weg naar duurzame cacao
 83. Smakelijk eten: dinner and a movie
 84. Bittere bijsmaak groente en fruit
 85. Duurzaam Daten
 86. Minder gif in groenten en fruit
 87. Eindelijk erkenning belang leefbaar loon door grote merken
 88. Eten is om op te eten
 89. Kinderarbeid in de cacao-industrie
 90. MVO-initiatieven onder de loep genomen door FashionUnited
 91. Vanaf herfstseizoen zet warenhuis groots in op biokatoen
 92. Financiële crisis beïnvloedt duurzaamheid
 93. Super onkruid op Amerikaanse landbouwvelden
 94. Wedstrijd voor duurzame modeondernemers van start
 95. Minimumloon kledingarbeiders omhoog
 96. Illegaal hout verboden
 97. Speculatie Cacao - oneerlijke handel
 98. Vanaf 2015 duurzame soja
 99. Patent op zaaizaad
 100. Welk prijskaartje hangen we aan ons voedsel
 101. Greenpeace en EREC stellen Energy (R)evolution voor
 102. Rechten voor mensen, regels voor bedrijven
 103. Aanbod Eerlijke Kleding probleem
 104. Kinderarbeid aangepakt door Europa
 105. Verkoop biokatoen opnieuw gestegen
 106. Duurzaam vijfjarenplan A
 107. Succes voor Schone Kleren Campagne en lokale bond na jarenlange strijd
 108. Retailers zetten zich in om hun ecologische voetafdruk terug te brengen
 109. Verkoop biologisch katoen omhoog
 110. Jaar van de biodiversiteit
 111. Pleidooi duurzame veelteelt
 112. Vreedzaam protest textiel arbeiders verstoord
 113. Treemagotchi maakt duurzaam leven leuk en simpel
 114. Gemodificeerd voedsel - eerst feiten op tafel?
 115. Vakbondsonderdrukking fabrikant grote merken duurt voort
 116. Biologisch voedsel stijgt fors
 117. Bloesjesdag
 118. Verkoop Fairtrade stijgt

Aanvullende gegevens