Katoen

Bij de productie van katoen is het gebruik van pesticiden en de grote hoeveelheden benodigd water een groot probleem. Katoen is een dorstig gewas. Daardoor is er voor de mensen beperkte beschikbaarheid van goed drinkwater. Ook treedt er verdroging, verzilting en erosie op in de omgeving. Twintig procent van het wereldwijde gebruik van pesticiden komt voor rekening van de katoenteelt. 

Lees meer...

Aanvullende gegevens