Vis

Ruim 70 procent van de wereld bestaat uit oceanen. Het leven in oceanen en zeeën wordt door overbevissing, bijvangst, schadelijke vistechnieken en verontreiniging ernstig bedreigd. Wereldwijd wordt ongeveer 80 procent van de commerciële vissoorten volledig bevist, bevindt zich op de rand van overbevissing of wordt overbevist.

Daarnaast is bijvangst een groot probleem. Geschat wordt dat tussen de 6,8 miljoen en 27 miljoen ton vis per jaar na de vangst gelijk wordt weggeworpen omdat deze vis slechts bijkomstige vangst is. 

Naast de bijvangst kunnen de netten ook schade aan de natuur toebrengen. Vervuiling is een andere bedreiging voor oceanen en kustgebieden. Het zeewater en de koraalriffen kunnen bijvoorbeeld vervuild worden met pesticiden uit de landbouw of afval uit rioleringen. (Bron: WNF (November 2012) Oceanen en kusten bedreigd),      Greenpeace (November 2012) Levende oceanen)

Keurmerken

Er zijn twee keurmerken voor duurzame visserij: MSC en ASC. 

MSC is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet om het visaanbod in de zee voor de lange termijn te garanderen. Ook wil de organisatie de leefomgeving van de vissen gezond houden. De visie van MSC is dan ook ‘een wereld met oceanen vol met leven, zodat de visbestanden voor deze en komende generaties gewaarborgd worden’. 

Het ASC is een keurmerk dat nog in ontwikkeling is. Dit keurmerk is bedoeld voor kweekvis. Het streven is dat ASC eind  2011 volledig operationeel is om de eerste bedrijven te certificeren. (Bron: MSC (November 2012) Visie en Misie), WNF (November 2012) MSC en ASC: keurmerk duurzame vis)

Help mee aan een gezonde zee

Om de keus voor duurzame vis te vergemakkelijken is de viswijzer opgesteld door WNF en stichting de Noordzee. Hierin staat per vissoort aangegeven welke duurzaam is en welke niet. Ook op de menukaart in verschillende restaurants vind je duurzame vis. Er zijn verschillende restaurants MSC gecertificeerd. Voor een complete lijst klik hier. (bron: WNF (November 2012) Duurzame vis in de horeca en detailhandel)
Meer weten? Klik hier om de viswijzer te downloaden.

Filmpje over duurzame vis: (bron: Youtube (November 2012) Duurzame vis op de kaart)

Aanvullende gegevens