Vis

Ruim 70 procent van de wereld bestaat uit oceanen. Het leven in oceanen en zeeën wordt door overbevissing, bijvangst, schadelijke vistechnieken en verontreiniging ernstig bedreigd. Wereldwijd wordt ongeveer 80 procent van de commerciële vissoorten volledig bevist, bevindt zich op de rand van overbevissing of wordt overbevist.

Lees meer...

Duurzame vis populair bij consument

Economisch recessie of niet, Britse en Nederlandse consumenten kopen het liefst duurzame vis, schaal- en schelpdierproducten. In de eerste helft van 2010 besteedden zij 50 % meer aan duurzaam gelabelde wildgevangen vis, dan in dezelfde periode in 2009. Dat blijkt uit onderzoek naar voeding en duurzaamheid, uitgevoerd door het Platform Verduurzaming Voedsel en LEI (Agrarisch Economisch Instituut) in Nederland.

Dit onderzoek laat een 50 % groei zien in consumentenbestedingen aan duurzame vis, schaal- en schelpdieren in Nederland en zelfs een 154 % groei in het Verenigd Koninkrijk. Binnen die bestedingen komt meer dan tweederde uit producten die het Marine Stewardship Council-keurmerk dragen voor gecertificeerde duurzaam gevangen vis, schaal- en schelpdieren.

Snelstgroeiende sector
In het eerste half jaar van 2010 zijn de totale uitgaven aan voeding in Nederland met slechts 1,4% toegenomen terwijl de consumentenbestedingen aan duurzame en duurzaam gelabelde voeding met 25,5% toenamen. De sprong in omzetgroei vanuit duurzame vis, schaal- en schelpdieren van €39 naar €59 miljoen maakt het tot de snelstgroeiende sector in Nederland. Het Nederlandse onderzoek werd uitgevoerd in de periode van januari tot en met juni 2010. De resultaten zijn afgezet tegen die van het eerste semester van 2009.

Ethische overwegingen
“Wij zien hetzelfde niveau van groei in andere Europese markten", aldus Nicolas Guichoux, Regionaal Directeur Europa bij de Marine Stewardship Council. "De keuze voor MSC gelabelde producten weerspiegelt het verlangen van boodschappers om visserijen te belonen die zich inzetten voor een duurzame vangst. Ook in het moeilijkste jaar in economische zin houden consumenten vast aan hun normen en waarden en gaan ethische overwegingen niet uit de weg.”

Platform Verduurzaming Voedsel
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondertekenden met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en (EL&I) op 28 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Platform Verduurzaming Voedsel. In dit Platform spannen zij zich gezamenlijk in voor de versnelling van de verduurzaming van de voedselketen.

LEI
Het LEI is het Agrarisch Economisch Instituut. Het maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research center). Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en het Wageningen UR Centre for Development Innovation, de Social Sciences Group.

Bron: www.msc.org

Aanvullende gegevens