Soja

Geen boon heeft zoveel vrienden en vijanden als de sojaboon. Wordt er echt zoveel oerbos voor gekapt? Verliezen wilde dieren en oorspronkelijke bewoners hun leefgebied? Hoeveel en wat voor soorten gif wordt er daadwerkelijk gebruikt? Het is wel beter dan vlees, toch? 

Helaas zijn er veel misstanden in de sojateelt. De houtkap van tropisch oerbos voor de sojateelt is de grootste bron van zorg. Jaarlijks wordt er in het Braziliaanse Amazonegebied 700.000 hectare bos gekapt, ongeveer 70% hiervan is bestemd voor sojateelt. Dit heeft landonteigening van oorspronkelijke bevolking tot gevolg. (bron: Milieudefensie; AIDEnvironment)

Op de werkgelegenheid in de landbouw heeft de sojateelt geen positieve invloed. Arbeidsplaatsen gaan verloren doordat de sojateelt slechts één arbeider per 100 tot 150 hectare akker vereist. (bron: AIDEnvironment)

Naast het feit dat de arbeiders al zwaar werk hebben, zijn de arbeidsomstandigheden ook vaak zeer slecht. Regelmatig worden overtredingen van arbeidswetten geconstateerd, tot slavernij aan toe. (bron: Milieudefensie)

Import

Na China met 40 miljoen ton is Nederland  met 9,3 miljoen ton in 2008 de grootste soja importeur van de wereld. Van alle sojabonen die ons land binnenkomen, wordt 90% gebruikt als veevoer. Voor de productie van 1 kilo vlees is ongeveer 5 kilo sojabonen in de vorm van veevoer nodig. De overige 10% wordt gebruikt voor levensmiddelen zoals sojamelk, ketjap en babyvoeding en cosmetica en wasmiddelen. (bron: WNF; clubgreen;The Dutch Soy Coalition

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, vindt het grootste deel van de sojaproductie in de VS plaats, namelijk 42%. Daarna komen Brazilië en Argentinië met een sojaproductie van respectievelijk 29% en 18%. De overige 11% van de soja komt uit China, waar de boon zijn eigenlijke oorsprong vindt. (bron: Task force duurzame soja)

De sojaproductie in 2009 bedroeg 190 miljoen ton, dit is een stijging van ongeveer 50% over de voorgaande 10 jaar. Verantwoordelijk voor deze stijging is de toegenomen sojateelt in Brazilië en Argentinië. Dit met als oorspronkelijke oorzaak de toegenomen vleesconsumptie in het westen. (bron: Task force duurzame soja)

De productie van een kilo sojabonen kost ongeveer 9 x zo weinig water (water footprint) als de productie van een kilo rundvlees. Tevens ligt de CO2 uitstoot bij de productie van een kilo rundvlees ongeveer 20 x zo hoog als bij de productie van een kilo sojabonen. (bron: Barilla)

Aanvullende gegevens