Cacao

In Europa wordt gemiddeld per persoon 7,4 kg chocolade per jaar gegeten. Maar hoe lekker ook, de consumptie van chocolade kan leiden tot een nare bijsmaak. Er zijn nog steeds veel kinderen en zelfs kind-slaven actief in de cacao-industrie.

Lees meer...

Eerlijke paaseitjes op 'n rijtje

Lekker én overzichtelijk: een eerlijke paaseitjes-lijstje! Stop The Traffik slaat de handen ineen met Soul Action en Recycle Your Mind voor slaafvrije paaseitjes.

Lees meer...

Kinderarbeid in de cacao-industrie

Kinderarbeid in de cacaoproductie in Ghana en Ivoorkust is ondanks internationale afspraken de afgelopen jaren niet teruggedrongen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Tulane universiteit. In 2001 werd in de sector een vrijblijvend akkoord gesloten om ervoor te zorgen dat kinderarbeid in Ivoorkust en Ghana in 2005 verleden tijd zou zijn. De universiteit concludeerde dat er nog steeds kinderen uit Burkina Faso en Mali worden verkocht om te werken op cacaoboerderijen in met name Ivoorkust.

FNV Bondgenoten maakt deel uit van een verbond van Europese vakbonden dat wil dat chocoladebedrijven meer geld steken in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en beter met elkaar gaan samenwerken.  ‘Het is hoog tijd dat de beloftes van negen jaar geleden worden waargemaakt’, zegt FNV-bestuurder Julie Schouten. ‘Daarom roepen wij op tot meer actie van de bedrijven, samen met een coalitie van Europese ngo's en vakbonden.’

ChristenUnie en SP in de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het onderzoek schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.

Feiten en cijfers
De resultaten van het Tulane rapport:
- Het gaat om kinderen van gemiddeld 13 jaar.
- Ivoorkust is de belangrijkste bestemming voor verhandelde kinderen die in de cacaosector aan de slag moeten.
- Alle ondervraagde kinderen (100 %!) moesten werken onder de ergste vormen van kinderarbeid.
- 75 % van de ondervraagde Burkinese kinderen is via kinderhandelaars terechtgekomen op de cacaoboerderijen. Bij de Malinese kinderen is dat 63 %.
- Slechts 4 % van de ondervraagde kinderen zegt naar school te kunnen.

Wat kunt u doen?
Chocolade waarbij geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid bevatten één of meerdere keurmerken. Voorbeelden van deze keurmerken zijn: UTZ en Fair Trade.

(Bron: FNV Bondgenoten, nu.nl)

TCC lanceert Cacao Barometer 2010

Tropical Commodity Coalition (TCC) heeft een vernieuwde barometer gelanceerd. De cacao barometer 2010 geeft een analyse van de recente marktontwikkelingen in de cacao-industrie. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de problemen, oplossingen en discussiepunten in de cacao-industrie.

De vraag naar chocolade stijgt. Dat zal niemand verbazen in een wereld waarin steeds meer mensen toegang hebben tot luxeproducten. In Europa wonen veruit de meeste consumenten van chocolade en andere cacaoproducten. Gemiddeld wordt er per persoon 7,4 kg chocolade per jaar gegeten.

Helaas lukt het de vaak kleinschalige cacaoboeren niet genoeg te produceren om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit komt mede doordat de cacaoboeren niet opgeleid zijn. De opleiding voor de cacaoboeren kan er voor zorgen dat zij hun productie met 25% kunnen verhogen en voor een bepaald keurmerk (utz, fairtrade, ect. ) gecertificeerd kunnen worden.

Er is 400 miljoen euro nodig om cacaoboeren beter op te leiden. Dit lijkt een hoop geld maar de wereldwijde omzet van chocola is veel groter. In 2009 was dit 71,2 miljard. Dus slechts 0,56% van die omzet is al voldoende om de meeste cacaoboeren op te leiden. Dit blijkt uit de gegevens van de cacao barometer 2010, een uitgave van de Tropical Commodity Coalition.

Tropical Commodity Coalition is een samenverwerkingsveband tussen tien ngo’s (non-gouvernementele organisatie) waaronder Goede Waar & Co en twee vakbonden. Tropical Commodity Coalition heeft als doel de arbeidsomstandigheden in het begin van de cacao-, koffie- en theeketen te verbeteren. Zij doen dit door de voortgang van bedrijven in deze drie ketens te monitoren, en bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Kortom de opleidingen voor de cacaoboeren zijn een belangrijke investering waarmee de sector structureel kan worden verbeterd zodat de honger van alle chocoladeliefhebbers kan worden gestild.    

Voor meer informatie over Tropical Commodity Coalition of het gehele document van de cacao barometer 2010 klik hier.

Speculatie Cacao - oneerlijke handel

Een in eerste instatie onbekende koper heeft afgelopen vrijdag zoveel cacao gekocht dat de prijs voor de grondstof enorm is opgedreven. Voor de Internationale Cacao Organisatie ICCO was de transactie reden om te roepen om meer transparantie in de markt: Alleen de namen van de tussenhandelaren, zijn bekend, maar zij onthullen niet voor wie zij optreden.

Inmiddels is gebleken dat de cacao is ingekocht door de Armajaro om de toch al hoge cacao prijs verder op te drijven en de cacao dus weer met winst te verkopen (volgens de Financial Times). Het gaat om 240.000 ton cacao. Dat is ongeveer 7% van de jaarlijkse productie van cacao.

De enige die hiervan profiteert is de inkoper. Voor alle anderen is speculatie met cacao ongunstig. De producenten (de boeren) krijgen geen cent meer voor de al geproduceerde cacao, winkels krijgen te maken met een hogere inkoopsprijs en zullen dit uiteindelijk doorberekenen aan de consument, die meer moet gaan betalen betalen voor de cacao.

Verkoop Fairtrade stijgt

Het aantal huishoudens in Nederland dat producten koopt met het keurmerk Fair Trade, is gestegen van 29 naar 40 procent.
Dit blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsorganisatie NCDO in samenwerking met de stichting Max Havelaar en Fair Trade Original. Het jaar daarvoor was slechts een kwart van de huishoudens geïnteresseerd in Fair Trade.

Chocola
De onderzoekers maakten gebruik van een database waarin alle boodschappen van een groep van 6.000 huishoudens worden geregistreerd. Vooral chocolade met het Fair Trade keurmerk steeg in populariteit. Het percentage huishoudens dat de eerlijke chocolade kocht, steeg van 4 pct in 2007 naar 23 pct in 2009. Naast chocolade worden fruit (11,5 pct) en koffie (5,7 pct) het meest gekocht.

Smaak
Het merendeel van de huishoudens dat producten met het Fair Trade keurmerk koopt, doet dat uit ideële motieven. Een kwart van de kopers zegt ook om de smaak voor de producten te kiezen.

 

 

Vis

Ruim 70 procent van de wereld bestaat uit oceanen. Het leven in oceanen en zeeën wordt door overbevissing, bijvangst, schadelijke vistechnieken en verontreiniging ernstig bedreigd. Wereldwijd wordt ongeveer 80 procent van de commerciële vissoorten volledig bevist, bevindt zich op de rand van overbevissing of wordt overbevist.

Lees meer...

Duurzame vis populair bij consument

Economisch recessie of niet, Britse en Nederlandse consumenten kopen het liefst duurzame vis, schaal- en schelpdierproducten. In de eerste helft van 2010 besteedden zij 50 % meer aan duurzaam gelabelde wildgevangen vis, dan in dezelfde periode in 2009. Dat blijkt uit onderzoek naar voeding en duurzaamheid, uitgevoerd door het Platform Verduurzaming Voedsel en LEI (Agrarisch Economisch Instituut) in Nederland.

Dit onderzoek laat een 50 % groei zien in consumentenbestedingen aan duurzame vis, schaal- en schelpdieren in Nederland en zelfs een 154 % groei in het Verenigd Koninkrijk. Binnen die bestedingen komt meer dan tweederde uit producten die het Marine Stewardship Council-keurmerk dragen voor gecertificeerde duurzaam gevangen vis, schaal- en schelpdieren.

Snelstgroeiende sector
In het eerste half jaar van 2010 zijn de totale uitgaven aan voeding in Nederland met slechts 1,4% toegenomen terwijl de consumentenbestedingen aan duurzame en duurzaam gelabelde voeding met 25,5% toenamen. De sprong in omzetgroei vanuit duurzame vis, schaal- en schelpdieren van €39 naar €59 miljoen maakt het tot de snelstgroeiende sector in Nederland. Het Nederlandse onderzoek werd uitgevoerd in de periode van januari tot en met juni 2010. De resultaten zijn afgezet tegen die van het eerste semester van 2009.

Ethische overwegingen
“Wij zien hetzelfde niveau van groei in andere Europese markten", aldus Nicolas Guichoux, Regionaal Directeur Europa bij de Marine Stewardship Council. "De keuze voor MSC gelabelde producten weerspiegelt het verlangen van boodschappers om visserijen te belonen die zich inzetten voor een duurzame vangst. Ook in het moeilijkste jaar in economische zin houden consumenten vast aan hun normen en waarden en gaan ethische overwegingen niet uit de weg.”

Platform Verduurzaming Voedsel
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondertekenden met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en (EL&I) op 28 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Platform Verduurzaming Voedsel. In dit Platform spannen zij zich gezamenlijk in voor de versnelling van de verduurzaming van de voedselketen.

LEI
Het LEI is het Agrarisch Economisch Instituut. Het maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research center). Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en het Wageningen UR Centre for Development Innovation, de Social Sciences Group.

Bron: www.msc.org

Soja

Geen boon heeft zoveel vrienden en vijanden als de sojaboon. Wordt er echt zoveel oerbos voor gekapt? Verliezen wilde dieren en oorspronkelijke bewoners hun leefgebied? Hoeveel en wat voor soorten gif wordt er daadwerkelijk gebruikt? Het is wel beter dan vlees, toch? 

Lees meer...

Zijn dierlijke producten altijd onduurzaam?

Natuurlijk kan een dierlijk product geheel diervriendelijk tot stand komen, maar dat gaat vaak mis. Er speelt ook iets anders: voor de productie van zuivel, eieren en vlees is relatief veel plantaardig veevoer nodig (soja en mais). Dat komt voor een deel uit arme landen, waar de bevolking vaak zelf niet genoeg te eten heeft.

Vanaf 2015 duurzame soja

Voortaan moet sojateelt plaatsvinden onder verantwoorde arbeids-omstandigheden en er mag geen oerbos meer voor worden gekapt. Dat zijn belangrijke spelers in de sojasector in juni overeengekomen in Brazilië.

Jaarlijks wordt werelwijd 200 miljoen ton soja geproduceerd, waarvan 80% wordt verwerkt als diervoeder en 20% als olie voor levensmiddelen. Voor deze teelt worden zowel savannebossen in Brazilië en Argentinië gekapt als oerbossen in het Amazonegebied.

Naast houtkap zijn kinderarbeid, slavernij, overtreding van de landrechten van boeren en genegeerde milieuvoorschriften een serieus probleem.

Afgesproken is dat voortaan de sojateelt moet plaatsvinden onder verantwoorde arbeidsomstandigheden en niet mag plaatsvinden in waardevolle bosgebieden. De afspraken zijn 11 juni 2010 gemaakt door 'De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS)'. Dit is een internationaal initiatief van boeren, maatschappelijke organisaties en de soja-verwerkende-industrie om de mondiale sojaproductie te verduurzamen. Op korte termijn zullen afspraken over onafhankelijke toetsing, certificering en traceerbaarheid van de soja worden uitgewerkt, zodat de gecertificeerde soja al in 2011 op de markt kan komen.

Nu moet deze soja wel ingekocht worden door het bedrijfsleven. De Nederlandse markt in soja is ruim 6 miljoen ton. Grote afnemers van soja in Nederland, zoals Ahold, Friesland-Campina en Unilever verwachten dat in 2015 alle soja voor de Nederlandse markt voldoet aan de nieuwe criteria.

Bron: (Levensmiddelenkrant, Solidaridad, Volkskrant 18 juni 2010 - Carlijne Vos)

Palmolie

Ruim 85% van de palmolie die aan Nederland wordt geleverd, komt uit Maleisië en Indonesië. De verbouw van palmolie is erg schadelijk voor de natuur. Elk uur wordt er voor een oppervlakte van 300 voetbalvelden aan oerwoud gekapt om plaats te maken voor palmolieplantages. 

Lees meer...

Duurzaamheidscertificering Palmoliegigant onterecht

Het Maleisische bedrijf IOI, de grootste palmolieproducent ter wereld en één van de hoofdleveranciers van palmolie aan Nederland, ligt onder vuur. Milieudefensie diende eind maart een klacht in tegen het bedrijf, toen uit onderzoek bleek dat de producent het niet al te nauw neemt met mensenrechten en milieunormen.

IOI maakt zich schuldig aan het grootschalig kappen van bossen en vernielen van rijstvelden in Indonesië om aan de groeiende vraag voor palmolie te voldoen, zo blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie. In Maleisië verbouwt het bedrijf palmolie op land dat niet aan het bedrijf toebehoort, maar aan de lokale bevolking. De palmolieproducent levert onder meer aan Unilever. Internationale milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie in Nederland hebben de klacht ingediend bij vier duurzame certificeringsorganisaties. Via deze organisaties heeft de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RTDP) enkele plantages van IOI als duurzaam gecertificeerd.

Mooi weer
“Dit is je reinste greenwashing”, aldus Geert Ritsema van Milieudefensie. “Een bedrijf dat op een paar locaties mooi weer speelt, maar zich elders op grote schaal schuldig maakt aan het schenden van mensenrechten en milieunormen en wetgeving aan zijn laars lapt, kun je niet als duurzaam erkennen.” Het is tegen de regels van de RTDP om een bedrijf duurzame keurmerken te verstrekken als datzelfde bedrijf op andere plantages aantoonbaar niet duurzaam handelt. Milieudefensie vindt de duurzame certificering van de IOI plantages onterecht, en eist dat deze wordt ingetrokken: “We roepen Nederlandse bedrijven zoals Unilever op om niet in zee te gaan met IOI.”

(Bron: Milieudefensie)

'Ingrediënten voor voedsel & drank' heeft de volgende onderdelen:

Aanvullende gegevens