Ethical Trading Initiative

 

Ethical Trading Initiative (ETI) is een organisatie die zich ten doel stelt om de werkomstandigheden te verbeteren in bepaalde sectoren, waaronder de kledingsector en voedingssector.

Zij hebben een Base Code ontwikkeld op basis van internationale standaarden. Aangesloten bedrijven gaan een traject in waarin zij stapsgewijs de sociale omstandigheden in de keten verbeteren;

  • Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vier verschillende fasen waarmee het commitment van aangesloten bedrijven wordt weergegeven: foundation stage, improver, achiever en leader;

  • Bedrijven aangesloten bij ETI moeten in eerste instantie hun beleid afstellen op de ETI Base Code;

  • Daarnaast dienen de bedrijven te laten zien dat zij op een ethische manier handel drijven;

  • Ze moeten hun leveranciers voorzien van training en advies, jaarlijks hun resultaten kenbaar maken en een actieve rol spelen in het zogenaamde multistakeholder proces. Dit houdt in dat zij in gesprek gaan met vakbonden en niet gouvernementele organisaties (NGO’s) en deelnemen aan vergaderingen, projecten en workshops;

  • Jaarlijks moeten de aangesloten bedrijven een rapport overhandigen aan ETI waarin zij beschrijven hoe zij de verbeteringen van de werkomstandigheden tot nu toe hebben aangepakt. Indien de bedrijven niet voldoen worden zij uitgesloten van deelname.

Op welke producten is ETI van toepassing?

In principe kan de gedragscode van ETI in allerlei sectoren worden toegepast. Men kan denken aan kleding, thee, koffie en bloemen. Op de website van ETI wordt een overzicht gegeven van ‘foundation stage members’ en ‘full ETI members’.

Wie beheert en controleert ETI?

ETI wordt beheerd door vertegenwoordigers van bedrijven, vakbonden en NGO’s: zij worden allen gekozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van ETI. De belangrijkste kerntaak van het bestuur is het bestuderen van de resultaten van de aangesloten bedrijven. Als onderdeel van het ETI toezicht wordt ook gedeeltelijk gekeken naar de managementprocessen en -systemen van de aangesloten bedrijven ten behoeve van de betrouwbaarheid van de informatie voor de jaarlijkse verslaglegging. (bron: Ethical Trading Initiative)

Nader onderzoek

Het aandeel van het volume waarop ETI is toegepast bij leveranciers van ETI-leden in de kledingindustrie is bij de organisatie ETI zelf vooralsnog nauwelijks verifieerbaar door GoedeWaar.nl. Dit zal door GoedeWaar.nl daarom als een belangrijk aandachtspunt worden meegenomen in vervolg onderzoek.

Bronnen:

Aanvullende gegevens