Demeter

demeter

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biologisch-dynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten. De gecertificeerde bedrijven en producten worden gecontroleerd en gecertificeerd op basis van de strengste Demeter-normen.

Demeter loopt voorop in de normering van bemesting, veevoeding, dier-eigenheid en dierhuisvesting. Plantenteelt en veehouderij voeden elkaar op hetzelfde bedrijf of in hechte samenwerking met een Demeter-bedrijf in de buurt. Door landbouwkundig maatwerk, compost van eigen bedrijven en ver doorgevoerde wisselteelt ontstaat een rijk bodemleven. Demeter-boeren zetten zich in voor landschap, sociale zorg, onderwijs en voorlichting zowel binnen als buiten hun bedrijf. Demete-rboeren gaan een stap verder in biologische landbouw. Door hun bedrijfsmethode waaronder het gebruik van preparaten, streven ze naar voedsel met karakter, vol levenskracht.

Wie voeren het keurmerk?

Het keurmerk wordt gevoerd door gecertificeerde bedrijven en producten. Deze zijn terug te vinden op de website van Demeter.

Van wie is het keurmerk?

Het keurmerk is eigendom van de Forschungring. Forschungring is een onafhankelijke organisatie. Het keurmerk wordt in Nederland beheerd door Stichting Demeter. 

Aanvullende gegevens