Fairtrade / Max Havelaar

In 1988 is het Max Havelaar keurmerk in Nederland opgericht om kleine producenten in ontwikkelingslanden te helpen een betere plek te verwerven in de handelsketen. 

 

Een merk mag het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade alleen voeren als de grondstoffen voor het product volgens de Fairtrade normen zijn geproduceerd en verhandeld. Die normen zijn opgesteld door de internationale koepelorganisatie Fairtrade Labelling Organizations (FLO).

  • Het keurmerk kenmerkt zich door het garanderen van een kostendekkende minimumprijs aan de producenten en daarbovenop een premie die wordt ingezet om investeringen te kunnen doen in de lokale gemeenschap en in goede arbeidsomstandigheden;
  • Ook kunnen boerenorganisaties een voorschot vragen;
  • Max Havelaar stelt dat de hele keten samen verantwoordelijk is voor eerlijke handel;
  • De producent en importeur gaan zoveel mogelijk een langdurige handelsrelatie aan.

Het keurmerk creëert ruimte voor zowel economische ontwikkeling als milieuverbetering en sociale vooruitgang. Naleving van mensenrechten en arbeidsnormen vormt het uitgangspunt.
Ten aanzien van het milieu is de omgang met bodem, water, lucht en biodiversiteit aan regels gebonden. Er gelden basisnormen en richtlijnen voor verbetering.
Via betere handelsvoorwaarden is het keurmerk erop gericht dat de levensstandaard van arme boeren geleidelijk verbetert. Hoewel het keurmerk op het begin van de productieketen is gericht, zijn er overigens niet alleen normen ontwikkeld voor producenten en producenten organisaties maar ook voor handelaren of verwerkers van producten, oftewel andere schakels in de keten.
Bij de producenten wordt onderscheid gemaakt tussen normen voor organisaties van kleine producenten en hun leden enerzijds en normen voor bedrijven met betaalde arbeid anderzijds.

Op welke producten is Fairtrade / Max Havelaar van toepassing?

Naast koffie - het eerste product met het Fairtrade / Max Havelaar keurmerk dat beschikbaar was - is het keurmerk inmiddels te vinden op een scala van producten zoals thee, chocolade, wijn, suiker, rijst, allerlei soorten fruit, katoen en ijs. Naast de algemene Fairtrade-normen en -vereisten zijn er  specifiek per productgroep bijkomende criteria.

Wie beheert en controleert Fairtrade / Max Havelaar?

De normen voor het keurmerk zijn opgesteld en worden beheerd door de internationale koepelorganisatie Fairtrade Labelling Organizations (FLO). De certificeringsorganisatie FLO-Cert werd in 2003 opgericht om controles uit te voeren. FLO-Cert is verantwoordelijk voor auditing en certificatie van producentenorganisaties en handelaren. Bovendien controleert FLO-Cert de goederenstroom.

Bronnen:

Aanvullende gegevens