Biogarantie

biogarantie 

Het Belgische label Biogarantie geeft aan dat het product afkomstig is van gecontroleerde biologische teelt.

 
 
 

Waar staat Biogarantie voor?

Het Biogarantie label mag alleen worden aangebracht als tenminste 95% van de grondstoffen volledig afkomstig is van biologische landbouw. Producten waarvan 70 tot 95% van de grondstoffen biologisch zijn mogen het Biogarantie label gebruiken mits zij het percentage duidelijk naast het keurmerk vermelden. 

Wie beheert en controleert het Biogarantie label?

Biogarantie wordt beheerd door BioForum Vlaanderen en BioForum Wallonie te België. De verplichtingen waaraan biologische producenten moeten voldoen liggen op Europees niveau vast. Een controle-organisatie gaat na of de opgestelde normen worden nageleefd. In België zijn er twee: Integra en Certisys. Hun controleurs komen onaangekondigd op bezoek bij boeren, producenten, handelaren en verwerkers.

Op welke producten is Biogarantie van toepassing? 

Biogarantie is het Belgische keurmerk voor het biologische product en kan voorkomen op producten die in Nederland worden verkocht. In Nederland is EKO het keurmerk voor het biologische product. Beide labels voldoen aan dezelfde Europese wettelijk gestelde normen voor biologische producten en productiemethoden. 

Meer weten?

LabelinfoBioforumCertisys)

Aanvullende gegevens