EKO-keurmerk

Het EKO-keurmerk staat voor biologische landbouwproducten en voedingsmiddelen. Dat wil zeggen dat het product voldoet aan de wettelijk voorgeschreven biologische eisen.

  

De belangrijkste voorschriften zijn dat er geen ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen), kunstmest of chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Daarnaast is vruchtwisseling verplicht en dient de bodem te worden verbeterd met behulp van organische mest of plantenresten.

Verdere voorschriften omvatten dat dieren op natuurlijke wijze moeten worden gehouden, met uitloop, weidegang en voldoende ruwvoer. Daarnaast moeten de dieren onder diervriendelijke omstandigheden leven en over voldoende stalruimte te beschikken. Preventief medicijngebruik en diverse ingrepen zijn niet toegestaan. Bij bereiding van levensmiddelen moeten alle ingrediënten van biologische oorsprong zijn.

Op welke produkten is het (nieuwe logo van) EKO keurmerk te vinden?

Vrijwel elk landbouwproduct en voedingsmiddel kan het keurmerk dragen. Op 1 juli 2010 is het EU-logo voor biologische producten geïntroduceerd. Het logo dat herkenbaar is als het ‘frisgroene blaadje met de sterren’ is verplicht voor producten die vanaf die datum nieuw op de markt  zijn gekomen. Het vertrouwde EKO-keurmerk mag naast het nieuwe logo gebruikt worden, zodat de consument kan wennen aan het nieuwe keurmerk. De logo's staan nu vaak naast elkaar op de verpakking. Beide logo's staan voor gecontroleerd biologische producten, die voldoen aan de EU-eisen. Elke Europees land kan zijn eigen bio-keurmerk hebben, dat sowieso moet voldoen aan de standaard voor Europese biologische productie, maar waaraan daarnaast ook andere eisen gesteld mogen worden. Zo heeft België het Biogarantie label en Frankrijk het AB label.

Het groene EKO keurmerk dat op kleding voorkwam, is niet meer in gebruik. Dit is vervangen door het GOTS logo. (bron: Control Union (2011) Control Union certifications)

Wie beheert en controleert het EKO keurmerk?

Elk biologisch bedrijf wordt gecontroleerd door Skal. Deze controle-organisatie ziet er op toe dat het bedrijf zich aan de EKO-eisen houdt. Wie aan de voorschriften voldoet, mag het product “biologisch” noemen en het EKO-keurmerk gebruiken. Dat wordt grondig gecheckt door de organisatie, die aangekondigd en onverwacht inspecties uitvoert. Skal is wettelijk eigenaar en merkhoudster van het EKO-keurmerk en is onafhankelijk. (bron: Skal)

Aanvullende gegevens