IVN Naturtextil

IVN (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft) is een samenwerkingsverband van producenten van natuurtextiel. IVN beheert twee labels, namelijk het Naturtextil IVN certified BEST label en het Naturleder IVN certified label.

Bedrijven die aangesloten zijn bij IVN maken milieu- en huidvriendelijke kleding en gebruiken natuurlijke grondstoffen zoals wol, katoen, linnen, hennep, bamboe en ramie. De leden zijn verplicht zich te houden aan kwaliteitscriteria, die steeds worden aangepast aan het huidige niveau van kennis en techniek. De richtlijnen van het IVN beslaan het gehele productieproces, van grondstof tot eindproduct. IVN is geënt op de volgende principes: biologische teelt, lange levensduur van producten, milieuvriendelijke productiemethoden (zonder gebruik van chemische stoffen en milieubelastende toevoegingen, kleurstoffen e.d.). Daarnaast heeft het IVN ook richtlijnen opgesteld voor sociale duurzaamheid.

Op welke producten zijn de labels te vinden?

Het Naturtextil IVN certified BEST label komt voor op kleding, garens en stoffen. Het is een Duits keurmerk dat in Nederland sporadisch voorkomt op (alternatieve) kleding. Het Naturleder IVN certified komt zoals uit de benaming al blijkt op producten van leer voor.

ivn_bestivn_leder

Wie beheert en controleert de labels van IVN?

IIVN is lid van de International Working Group on Global Organic Textile Standard. De IVN-organisatie heeft zeventig leden: de Board of Directors is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, de Technical Committee voor het definiëren, implementeren en actualiseren van de IVN productiestandaarden en de Regulatory Committee verleent supervisie aan gecertificeerde bedrijven en heeft de bevoegdheid om in het geval van niet voldoen aan de eisen een sanctie op te leggen om de situatie te verbeteren.


Elk bedrijf dat ISO 65 gecertificeerd is, is bevoegd om controles uit te voeren bij bedrijven die de IVN-eisen willen naleven. ISO 65 staat garant dat de bedrijven onafhankelijk zijn en aan de kwaliteitseisen voldoen van de ISO 65-norm. In 2011 werd de controle vooral gedaan door het Institut für Marktökologie (IMO)

Bronnen:

Aanvullende gegevens