Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt.

 

Fair Wear Foundation werkt samen met brancheorganisaties (MODINT, CBW-MITEX en FGHS), vakbonden (FNV en CNV) en de Schone Kleren Campagne.

Fair Wear Foundation (FWF) heeft een gedragscode ontwikkeld die gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation (ILO). Bedrijven die bij FWF zijn aangesloten committeren zich aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

  • Kledingmerken of bedrijven die lid worden van FWF richten zich hierbij vooral op de leveranciers in de confectie-industrie.

  • FWF beschikt over een monitoring- en verificatiemethode om toe te zien op de implementatie van de gedragscode en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Op welke producten is Fair Wear Foundation van toepassing?

Fair Wear Foundation is van toepassing op kleding en ander textiel.

Wie beheert en controleert Fair Wear Foundation?

Fair Wear Foundation is een multistakeholder initiatief, waar niet gouvernementele organisaties (NGO's), vakbonden en bedrijven bij zijn aangesloten. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze partijen. Het bestuur en directie wordt bijgestaan door een commissie van experts. Elk lid van FWF moet uiteindelijk al zijn leveranciers in de confectie-industrie betrekken bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en hier met een managementsysteem en monitoring programma op toe zien met specifieke richtlijnen wat betreft het aandeel audits in de fabrieken. FWF controleert de managementsystemen van de aangesloten bedrijven, maar ook arbeidsomstandigheden in de fabrieken. De externe controles in de fabrieken kunnen worden uitgevoerd door lokale teams die in de productielanden door FWF worden opgeleid. Naast controles helpen zij ook met het implementeren van de code in de managementsystemen bij de bedrijven en in de fabrieken.

  • FWF staat bekend om zijn monitoring- en verificatieprocedure en de controles in de fabrieken. Naast het bezoek van de fabriek, worden de arbeiders geïnterviewd buiten de fabriek.

  • De klachtenprocedure van FWF is in dit opzicht ook een belangrijk aspect. In de optiek van FWF zijn de controles niet bedoeld om fouten aan te wijzen, maar om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Vandaar dat bij controles ook vakbonden of werknemersvertegenwoordigers worden betrokken. 

Bronnen:

Aanvullende gegevens