MADE-BY

made-by20button20for20online20useMADE-BY is een soort koepel-keurmerk en omvat diverse kleding-keurmerken. Zodoende kunnen twee verschillende merken die zijn aangesloten bij MADE-BY, in wisselende mate met verschillende standaarden werken.

MADE-BY is zelf geen keurmerk, certificering of gedragscode maar stimuleert de aangesloten bedrijven om naar bestaande standaarden toe te werken. MADE-BY is in 2004 opgericht door Solidaridad, met als doel kledingbedrijven te stimuleren duurzamer te produceren. MADE-BY is een lerend netwerk van bedrijven, producenten en maatschappelijke organisaties. De organisatie werkt met internationale normen en standaarden op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid. Belangrijke waarden daarbij zijn onder meer vermindering van de milieubelasting en naleving van arbeidsrechten. (bron: MADE-BY)

Merken die zijn aangesloten bij MADE-BY worden gestimuleerd een steeds groter deel van hun productie te verduurzamen op basis van erkende standaarden.

Op welke producten is MADE-BY van toepassing?

Kleding en schoenen. Je kunt een MADE-BY-kledingstuk of -schoen herkennen aan het blauwe knoopje, het logo van MADE-BY. In 2011 zijn ruim 30 merken aangesloten bij de organisatie. 

Het blauwe knoopje mag door een merk dat aangesloten is bij MADE-BY gebruikt worden zodra er commitment is voor een actie-plan en er duurzame items in de collectie opgenomen zijn. Het dient niet verward te worden met een keurmerk. Het blauwe knoopje geeft inzet en betrokkenheid van het merk aan maar het betekent dus niet dat een specifiek kledingstuk met het logo duurzaam is. (bron: MADE-BY (april 2012) MADE-BY's blue button and swing tag)

Wie beheert en controleert MADE-BY?

MADE-BY heeft een vergelijkingsmodel ontwikkeld, waarin sociale en ecologische duurzaamheidsinitiatieven opgenomen zijn. MADE-BY stimuleert bedrijven om naar de hoogste standaard toe te werken. De controle in de bedrijven en fabrieken wordt gedaan door controleurs van de standaard, certificering of het keurmerk waar het bedrijf of de fabriek mee werkt. MADE-BY staat in nauw contact met de controleurs en bepaalt mede de agenda en de vervolgstappen die genomen dienen te worden.

Kledingmerken die zich aansluiten bij MADE-BY streven ernaar de productie te verduurzamen en op de eerder genoemde online 'scorekaarten' is te zien hoe ver ze daarmee zijn. De aandacht ligt op best practises, progressie en samenwerking met de bedrijven. Voor een aantal merken kan men via een unieke code in de kleding op internet het productieproces traceren.

Bronnen:

Aanvullende gegevens