Fair Labor Association

Fair Labor Association (FLA) is in november 1998 ontstaan uit het Apparel Industry Partnership (AIP), een initiatief van het Amerikaanse Witte Huis om de kwestie van arbeidsrechten in de kledingindustrie aan te pakken.

In de gedragscode die elk aangesloten bedrijf ondertekent, zijn de belangrijke internationaal erkende arbeidsnormen opgenomen.

  • Er zijn verschillende mogelijkheden van deelname aan FLA, namelijk als deelnemend bedrijf, geaccrediteerd bedrijf of leverancier. Deze vormen van lidmaatschap noemt FLA: Participating Company, Accredited Company en Participating Suppliers;

  • Deelnemende bedrijven werken met een implementatieperiode van twee of drie jaar voor de FLA ‘Principles’ en de FLA-gedragscode.

  • Bedrijven committeren zich aan monitoring, verificatie en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Indien bedrijven voldoen aan de gestelde eisen volgt een accreditatie. Het lidmaatschap wijzigt dan van Participating Company naar Accredited Company. Accreditatie van een bedrijf betekent echter niet dat de volledige bedrijfsketen voldoet aan de FLA-normen. Het betekent dat het ‘workplace standards’ programma van een bedrijf voldoet aan de FLA Code en Principles.

  • Elk jaar worden de prestaties van het bedrijf gemonitord volgens de zogenaamde Tracking Charts. Tracking Charts bevatten vragenlijsten die bedrijven helpen om inzicht te verkrijgen in hun prestaties op het gebied van sociale duurzaamheid. De accreditatie wordt elke twee jaar herzien.

Op welke producten is FLA van toepassing?

FLA is voornamelijk van toepassing op kleding en schoenen, maar in mindere mate ook fruit en groenten.

Wie beheert en controleert FLA?

De organisaties die audits uitvoeren, controleren de volledige of gedeeltelijke inhoud van de code. Een gedeelte van de productie wordt onafhankelijk gecontroleerd. De resultaten van fabriekscontroles worden ook door lokale organisaties van de arbeiders gecontroleerd. Hierdoor krijgt FLA een beter beeld van de werkelijke arbeidsomstandigheden in de fabrieken.

FLA ziet in dat fabriekscontroles alleen niet voldoende zijn om tot blijvende verbeteringen te komen. Via het FLA 3.0 programma wil FLA in plaats van slechts standaard controles uit te voeren zich tevens richten op regelmatige monitoring. Deze monitoring zal door de bedrijven/leveranciers zelf worden uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat de bedrijven en leveranciers niet slechts op het moment van controle proberen de zaak op orde te hebben, maar via een tijdpad naar verbetering van de arbeidsomstandigheden werken. Bij FLA 2.0 richtte men zich vaak alleen op de punten waar niet aan werd voldaan en niet op de oorzaak van de problemen, als er controles waren uitgevoerd en er verbetering nodig was. (bron: Fair Labor Association)

Nader onderzoek

Het aandeel van het volume waarop FLA is toegepast bij leveranciers van FLA-leden in de kledingindustrie, is bij de organisatie FLA zelf vooralsnog nauwelijks verifieerbaar door GoedeWaar.nl. Dit zal door GoedeWaar.nl daarom als een belangrijk aandachtspunt worden meegenomen in vervolgonderzoek. Dit geldt ook voor de (verschillen in) duurzaamheidsprestaties van de ‘Participating Companies’ en de ‘Accredited Companies’, in termen van concrete resultaten.

Bronnen:

Aanvullende gegevens