EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is een certificatieschema voor duurzamere producten en diensten en richt zich vooral op ecologische aspecten. Het gebruik van het EU Ecolabel op textiel wordt hier besproken.

 

Bij de toepassing van de criteria ligt de nadruk op vermindering van milieubelasting tijdens de productie en bewerking. Dit betreft onder andere energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. 

Naast de criteria voor verwerking van textiel, stimuleert de standaard het gebruik van biologisch geteeld katoen door de licentiehouder. Op jaarbasis moet er ten minste 3% biologisch geteeld katoen worden gebruikt. Dit betekent katoen gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie geproduceerd overeenkomstig de productie- en inspectievoorschriften van Verordening (EG) nr. 834/2007. Dit houdt overigens niet in dat elk product met het Ecolabel voor textiel uit minimaal 3% biologisch katoen moet bestaan.

Op welke produkten is het EU Ecolabel van toepassing?

Er zijn criteria voor non-food producten en diensten. Naast kleding en textiel kun je dan bijvoorbeeld denken aan schoonmaakmiddelen, verf en elektrische apparatuur met het Ecolabel. Elke productgroep heeft eigen specifieke criteria, omdat elk product een andere impact op het milieu heeft. Het uitgangspunt is echter steeds hetzelfde: beperking van de milieubelasting. 

Wie beheert en controleert het EU Ecolabel?

De certificatieschema’s worden beheerd door de Europese Commissie. Hiervoor wordt samengewerkt met de ‘competent bodies’ van de lidstaten van de Europese Unie en van Noorwegen en IJsland. In Nederland wordt het Europees Ecolabel beheerd door SMK.

De leden van het Comité van de Europese Unie voor het Ecolabel (CUELE) vertegenwoordigen de bevoegde instanties van de lidstaten, ngo's, beroepsverenigingen, vakbonden en het bedrijfsleven. Zij stellen de criteria voor die, eenmaal goedgekeurd, om de drie of vijf jaar worden herzien. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke organisaties die ISO 65 zijn gecertificeerd. 

Bronnen:

Aanvullende gegevens