SA8000

SA8000 is een veelgebruikte standaard, gericht op de arbeidsomstandigheden binnen de onderneming en/of in de productieketen. Het is een generieke standaard voor alle bedrijven in alle landen en is gebaseerd op onder meer de normen van International Labour Organization (ILO) en de universele verklaring van de rechten van de mens.

SA8000 stelt normen voor sociale duurzaamheid, management en monitoring. De validatie van de naleving van de SA8000 normen leidt tot het verkrijgen van het SA8000 certificaat. Social Accountability International (SAI) heeft de standaard in 1997 in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden en mensenrechtenorganisaties ontwikkeld.

Op welke producten is SA8000 van toepassing?

SA8000 is van toepassing op diverse sectoren, zoals de kledingindustrie en voedingsindustrie. In 2011 zijn er in totaal 2.000 fabrieken in 64 landen SA8000 gecertificeerd. Samen bestrijken zij 66 industrieën, waar 1,1 miljoen mensen werken. In plaats van het certificeren van producten, worden de fabrieken waar de producten worden gemaakt gecertificeerd. De producten zoals kleding, die uit een SA8000 gecertificeerde fabriek komen, hebben geen logo. Indien kledingmerken verwijzen naar SA8000 certificaten van hun leveranciers, dan betreft dit meestal de confectie-industrie al wordt SA8000® ook in andere ketenschakels (zoals de ruwe bewerking of op de boerderij) toegepast.

Wie beheert en controleert SA8000?

SA8000 wordt beheerd door Social Accountability International (SAI). Een controle organisatie gaat na of er aan de eisen wordt voldaan. De controle organisaties, zogenoemde Certification Bodies, worden geaccrediteerd door Social Accountability Accreditation Services (SAAS). SAAS was een onderdeel van SAI en is in 2007 een onafhankelijke organisatie geworden.

Nader onderzoek

SAI heeft ook een "Corporate Program" en dit heeft vooral betrekking op een management systeem voor merken en retailers. Dit is dus geen certificeringsprogramma voor producenten zoals SA8000. SAI Corporate Program kent drie niveaus: Supporting Level, Explorer Level en Signatory Level. De insteek is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de productieketen. SAI Corporate Program betekent niet dat de leveranciers van de aangesloten merken en retailers SA8000 worden gecertificeerd. De invulling van het SAI Corporate Program wordt door GoedeWaar.nl als belangrijke aandachtspunten meegenomen in vervolg onderzoek. 

Bronnen:

Aanvullende gegevens