BSCI

BSCI (Business Social Compliance Initiative) heeft als doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren, waarbij te denken valt aan: het recht op het vormen van een vakbond, veilige werkomstandigheden en geen dwang- en kinderarbeid.

Om dit te bereiken moeten de leden en hun leveranciers een verbeterplan opstellen om aan de International Labor Organisation (ILO) normen te gaan voldoen. BSCI is geen certificaat. Het geleidelijk toewerken naar SA8000 certificering wordt aangemoedigd.

  • BSCI werkt op basis van een verbeteringsproces door middel van monitoring, training en capaciteitsopbouw en lobby-/ samenwerkingsactiviteiten;

  • Het initiatief biedt geen garantie in hoeverre de leveranciers in de productieketen aan de criteria voldoen

  • Voor industriële productie geldt dat de leden van BSCI ⅔ van hun leveranciers in risicolanden in het verbeteringsprogramma moeten betrekken. De BSCI leden kunnen zelf bepalen of dit in termen van aantal leveranciers of aandeel van het volume wordt gemeten;

  • Sinds januari 2010 is ingesteld dat men na 3½ jaar aan "Audit Cycle 1" en na 5½ jaar aan "Audit Cycle 2" moet voldoen, waarmee een kader wordt gesteld voor het aandeel audits en de uitkomsten hiervan.

Op welke producten is BSCI van toepassing?

Aanvankelijk konden alleen bedrijven in de textielindustrie deelnemen aan BSCI. Dit is later uitgebreid naar meerdere consumentenproducten. In 2007 is ook de agrarische sector toegevoegd. BSCI kan dus worden toegepast voor industriële productie en primaire productie. In de kledingsector zijn veel bekende merken lid van BSCI. Dit is dan gericht op de leveranciers in de confectieindustrie.

  • De leden kunnen het ‘Participant of BSCI logo’ bijvoorbeeld op hun website gebruiken, maar het gebruik van het logo op een specifiek product is niet toegestaan.

Wie beheert en controleert BSCI?

BSCI is opgericht in 2002 door de Foreign Trade Association (FTA). BSCI is een gemeenschappelijk platform voor de diverse gedragscodes van bedrijven en legt ook de basis voor een gemeenschappelijk monitoring systeem voor de naleving ervan.

De Foreign Trade Association beheert het initiatief en de BSCI Supervisory Board bekijkt of een bedrijf lid kan worden. BSCI eist van de deelnemende bedrijven dat ze gebruik maken van een monitoring systeem om te controleren in hoeverre hun leveranciers aan de gestelde eisen voldoen. Daarnaast worden er onafhankelijke controles gedaan door SAAS geaccrediteerde organisaties. 

Nader onderzoek:

De richtlijn voor het commitment van leden na respectievelijk 3,5 jaar (“Audit Cylce 1”) en 5,5 jaar (“Audit Cycle 2”) is begin 2010 ingesteld. Dit betekent dat vooral vanaf 2013 de impact en resultaten hiervan kunnen worden bepaald.

  • Het aandeel van het volume waarop BSCI is toegepast bij leveranciers van BSCI-leden in de kledingindustrie, is bij de organisatie BSCI zelf vooralsnog nauwelijks verifieerbaar door GoedeWaar.nl. Dit zal door GoedeWaar.nl daarom als een belangrijk aandachtspunt worden meegenomen in vervolgonderzoek.

Meer weten?

Aanvullende gegevens